Reglerne for børneattester skal også gælde for private virksomheder, der ansætter samaritter og lektiehjælpere

23-01-2015

Børnerådets kommentar til udkast til bekendtgørelse om indhentelse af børneattest inden for Erhvervs- og Vækstministeriets ressortområde

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Valby, 23. januar 2015
j.nr.3.7.27/sgh

Forslaget medfører, at reglerne om indhentelse af børneattest nu også gælder ved ansættelse af samaritter og lektiehjælpere i private virksomheder under Erhvervs- og Vækstministeriets ressort.

Børnerådet anser tilføjelsen for hensigtsmæssig i forhold til forebyggelse af overgreb mod børn under 15 og kan tilslutte sig forslaget.

 

Med venlig hilsen

Per Larsen                                             Annette Juul Lund
Formand for Børnerådet                         Sekretariatschef