Høringssvar: undervisning

16-01-2014

Høring over udkast til lov om kommunernes overtagelse af de regionale lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud.

Att.: Undervisningsministeriet
Afdeling for Folkeskole og Internationale Opgaver.
J.nr. 3.2.3/HS.

Børnerådet bakker op om forslaget om at give beliggenhedskommuner mulighed for at overtage de fem regionale landsdækkende undervisningstilbud, der varetager den mest specialiserede undervisning af børn og unge indenfor områderne døve, hørehæmmede, døvblinde og synshandicappede.

Børnerådet bakker op om lovforslagets formål om at styrke sammenhængen mellem special- og almenundervisning og derved arbejdet med inklusion.

Børnerådet vil gerne fremhæve det positive i, at bygninger og personale fra de berørte undervisningstilbud følger med til den kommune, som overtager tilbuddet, så skal børnene ikke skifte lærer og flytte til en ny skole.

Med venlig hilsen

Per Larsen                                            Søren Gade Hansen
formand for Børnerådet                 chefkonsulent