Tillægsprotokoller til Børnekonventionen

Der findes tre tillægsprotokoller til Børnekonventionen. Det er frivilligt, om de lande, der har underskrevet Børnekonventionen, også vil underskrive tillægsprotokollerne. Tillægsprotokollerne indeholder uddybende bestemmelser om bestemte emner, som de lande, der ratificerer protokollen, skal overholde.

Du kan læse de tre tillægsprotokoler herunder:

Danmark har tiltrådt alle tre tillægsprotokoller til Børnekonventionen. Det betyder, at Danmark skal overholde bestemmelserne i protokollerne og rapportere til Børnekomitéen om, hvordan Danmark overholder protokollerne.

Tillægsprotokollen om en klagemekanisme er den seneste protokol under Børnekonventionen. Den trådte i kraft i Danmark 7. januar 2016, og den første klagesag mod Danmark er under behandling af komitéen.