Børnerådets udgivelser om børn og unge

Børnerådet udgiver løbende materialer og publikationer, der henvender sig til forskellige faggrupper inden for børne- og ungeområdet.


Hele Danmark sidder og ser med

Hele Danmark sidder og ser med

Børn og unge bliver ofte brugt som cases i dokumentarudsendelser, avisartikler og i andre sammenhænge i medierne. Børnene og de unge er på den måde med til at kvalificere debatten om fx mobning eller ensomhed, men en ny undersøgelse fra Børnerådet viser, at medierne, der bruger de unge, langt fra altid er deres ansvar voksent.

Læs Børnerådets undersøgelse: Hele Danmark sidder og ser med

7 ud af 10 unge savner den forælder, de ikke bor hos

7 ud af 10 unge savner den forælder, de ikke bor hos

Når unge ikke bor sammen med begge deres forældre, spiller tilfredsheden med kontakten til den forælder, de ikke bor hos, en rolle for de unges trivsel. De unge, som er utilfredse med kontakten, er oftere ensomme, kede af det og irritable. Det viser en ny landsdækkende undersøgelse fra Børnerådet.

Læs Børnerådets Børneindblik: 7 ud af 10 unge savner den forælder, de ikke bor hos

Hver anden ung kender ikke sine rettigheder

Hver anden ung kender ikke sine rettigheder

Halvdelen af unge i 14-15-års alderen har et lavt kendskab til børns rettigheder. Derudover oplever unge fra brudte familier sjældnere at blive hørt og inddraget i familiens beslutninger end børn i kernefamilier. Det viser en ny landsdækkende undersøgelse blandt 1.500 elever fra 8. klasse.

Læs Børnerådets Børneindblik: 'Hver anden ung kender ikke sine rettigheder'.

Unge fra økonomisk trængte familier trives dårligere end andre unge

Unge fra økonomisk trængte familier trives dårligere end andre unge

Børnerådets nye landsdækkende undersøgelse blandt 1.500 elever fra 8. klasse viser, at de fleste danske unge trives – både psykisk og fysisk. Men unge, der vurderer, at deres familie har færre penge end 'en typisk dansk familie', lider oftere end andre unge af hovedpine. De er oftere kede af det, nervøse, irritable eller i dårligt humør – og de går sjældnere til fritidsaktiviteter.

Læs Børnerådets ’Børneindblik: Unge fra økonomisk trængte familier trives dårligere end andre unge’.

Frihedsberøvede unge får ikke den hjælp, de har brug for (2015)

Frihedsberøvede unge får ikke den hjælp, de har brug for (2015)

Der skal bedre hjælp og støtte til fra kommunen, hvis frihedsberøvede unge skal have en chance for at komme ud af kriminalitet og videre i livet. Det er et af budskaberne fra Børnerådet i en ny rapport, hvor 53 børn og unge mellem 15 og 19 år fortæller om deres oplevelser med at være frihedsberøvede på sikrede institutioner og i fængsler.

Læs Børnerådets undersøgelse: 'Jeg var faktisk en god dreng engang'.

Stor opgave for kommunerne at hjælpe uledsagede flygtninge (2015)

Stor opgave for kommunerne at hjælpe uledsagede flygtninge (2015)

Netop nu oplever Danmark et stigende antal børn, der flygter fra deres hjemland og kommer til Danmark alene. De vil meget gerne være en del af det danske samfund, og de har klare ideer om, hvad der skal til for at hjælpe dem til et god tilværelse i Danmark. Men det er langtfra let, viser en ny undersøgelse fra Børnerådet.

Læs Børnerådets undersøgelse: 'Man har brug for både hjælp og held'

Børn vil høres i deres forældres skilsmissesag (2015)

Børn vil høres i deres forældres skilsmissesag (2015)

Børn vil inddrages og sige deres mening, når deres forældre skal skilles. Det viser denne undersøgelse fra Børnerådet blandt børn, der har været til møde i Statsforvaltningen. Men børnene efterlyser også bedre information om, hvad der skal ske, når de kommer i Statsforvaltningen, og hvad deres udtalelser skal bruges til.

Læs undersøgelsen om børns møde med Statsforvaltningen.

Børneindblik 3/15: Stort medieforbrug kan skade unges trivsel (2015)

Børneindblik 3/15: Stort medieforbrug kan skade unges trivsel (2015)

Når unge er online på alle tider af døgnet, går det ud over deres koncentrationsevne og søvn. Det viser en landsdækkende undersøgelse fra Børnerådet blandt 2.000 elever i 7. klasse. Undersøgelsen viser også, at telefonen er anledning til en følelse af stress – både når de har den ved hånden, og når de ikke har.

Se mere i Børnerådets 'Børneindblik 3/15: Stort medieforbrug kan skade unges trivsel'.

Børneindblik 2/15: Unge handler på digital mobning (2015)

Børneindblik 2/15: Unge handler på digital mobning (2015)

Når unge oplever mobning på nettet, reagerer over trefjerdedele. Det viser en landsdækkende undersøgelse fra Børnerådet blandt 2.000 elever i 7. klasse. Undersøgelsen viser også, at jo mere unge er tilstede på de sociale medier, jo oftere er de udsat for mobning.

Læs Børnerådets 'Børneindblik 2/15: Unge handler på digital mobning'.

Årsberetning – visioner og anbefalinger 2014/2015 (2015)

Årsberetning – visioner og anbefalinger 2014/2015 (2015)

Børnerådet har været langt omkring det seneste år; fra børn og unges brug af digitale medier til børns oplevelser med det psykiatriske system. Årsberetningen 2014/2015 giver et tilbageblik på Børnerådets aktiviteter, visioner og anbefalinger, og du kan se mere om de temaer, vi tager fat på i 2015.

Læs mere i ’Årsberetning – visioner og anbefalinger 2014/2015’

Børnenotat 1/15: Det gode børneliv i dagtilbud (2015)

Børnenotat 1/15: Det gode børneliv i dagtilbud (2015)

Børn skal høres om, hvad der kendetegner det gode børneliv i dagtilbud. Derfor har Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold bedt Børnerådet om at undersøge, hvad der har betydning for børnehavebørnene. Og de har masser at fortælle, bl.a. vægtes relationen til de andre børn højt blandt de 3-6-årige.

Læs 'Børnenotat 1/15: Det gode børneliv i dagtilbud'