Børnerådets rapporter til Børnekomitéen

FN's Børnekomité

FN's Børnekomité holder øje med, at de lande, der har tiltrådt konventionen, opfylder deres forpligtigelser i forhold til konventionen.

Børnekomitéen vurderer, om de enkelte lande gør fremskridt i forhold til at forbedre børns rettigheder. Det vil sige, om de realiserer konventionen i landets love og i den daglige praksis.

FN's Børnekomité består af 18 medlemmer, som alle er eksperter inden for området. Medlemmerne er valgt af statsborgerne i de 1974 medlemslande, og de kommer fra forskellige lande og repræsenterer forskellige retssystemer.

Læs mere om FN's Børnekomité i Børnekonventionens artikel 43.

Børnerådet rapporterer til FN's Børnekomité om forholdene for børn og unge i Danmark

Den danske regering skal hvert 5. år sende en redegørelse til FN's Børnekomité om, hvordan situationen er for børn i Danmark. Organisationer, herunder Børnerådet, har også mulighed for at sende rapporter til Børnekomiteen.

Børnekomitéen kommer på baggrund af rapporterne med konkluderende bemærkninger om børns rettigheder i Danmark.

I 2009 udarbejdede Børnerådet sin 4. supplerende rapport til FN's Børnekomité. Rapportens væsentligste pointer er sammenfattet i hæftet 'Det synes vi altså! - En vifte af anbefalinger til forbedring af børns forhold i Danmark'.

Børnekomitéen sætter 5-årsgrænsen fra det år, Børnekomitéen undersøger og vurderer landet og altså ikke nødvendigvis samme år, landet afleverede rapporten. Danmark blev sidst vurderet i 2011, og regeringen skal derfor aflevere næste rapport 1. februar 2016. Børnerådets 5. supplerende rapportering til FN's Børnekomité vil derfor ligeledes sendes afsted i 2016. 

Læs Børnerådets supplerende rapporterne til FN's Børnekommite

Læs også tillægsprotokollerne til Børnekonventionen.