Fælles åbent brev omtalt i Information 5. oktober 2023. 

Af Bente Boserup, forperson for Børnerådet, m.fl. 

Kære regering

For få måneder siden var situationen for børn i fattige familier i Danmark noget, der bekymrede mange inklusiv jer. I den omfattende inflationskrise, der toppede i oktober sidste år, og som trak lange spor ind i det nye år, så vi, hvordan de fattigste børnefamilier fik meget sværere ved at klare sig gennem vinteren.

Der blev sprunget måltider over, sund alsidig kost blev lagt på hylden, turen til apoteket efter medicin blev aflyst og vinterstøvler og tøj blev ikke lagt i indkøbskurven. Det var hverdagen for alt for mange børnefamilier for få måneder siden, og det er det desværre stadig for rigtigt mange familier i Danmark, hvor mange stadig presses af høje priser.

Samtidig er erstatningen for det midlertidige børnetilskud – Inflationshjælpen – udløbet. Den sidste rate blev udbetalt her i august, og vi hører stadig om familier, der kæmper for at få økonomien til at hænge sammen, som har svært ved at få råd til ordentlige måltider, betale regninger og som ikke har haft råd til børnenes fritidsaktiviteter eller til at give børnene sommerferieoplevelser.

Vi hører stadig om familier, der kæmper for at få økonomien til at hænge sammen, som har svært ved at få råd til ordentlige måltider, betale regninger og som ikke har haft råd til børnenes fritidsaktiviteter eller til at give børnene sommerferieoplevelser. Bente Boserup, forperson for Børnerådet, og 21 andre

Familier, der simpelthen har svært ved at kunne give børnene en tryg og god opvækst uden de afsavn og konsekvenser, som et liv i børnefattigdom fører med sig. For eksempel modtog Mødrehjælpen denne sommer rekordmange ansøgninger om feriehjælp, og man endte med at dele ud til tre gange så mange børn som året før, mens man hos Børnesagens Fællesråd oplevede en meget større efterspørgsel efter hjælp til fritidstilbud og uddannelse.

Det sker til trods for, at familierne tilbage i 2021 fik stillet i udsigt, at ”børnenes kontanthjælpsaftale” ville føre til bedre forhold for landets mest udsatte børn. Den nye aftale skulle bl.a. give tilskud til medicin, fritidsaktiviteter og børnetilskud til de allermest udsatte familier herhjemme. Aftalen blev dog aldrig stemt igennem, der kom et valg i vejen, og nu står mange af de fattigste børnefamilier endnu engang i en håbløs situation. 

Der er brug for at gøre meget mere for at bekæmpe børnefattigdom, og vi håber, at den nye kontanthjælpsaftale har et stærkt fokus på at løfte børn ud af fattigdom. Bente Boserup, forperson for Børnerådet, og 21 andre

Derfor skriver vi nu til jer. I pressen har vi kunnet læse, at et udspil om en ny kontanthjælpsreform er lige på trapperne. Her er det fortsat helt afgørende, at der bliver skabt varige løsninger, som fører bedre vilkår for børnene i de fattigste familier herhjemme med sig. Børnene er stadigvæk fattige, og vores forhåbninger og krav har derfor ikke ændret sig: 

1. For det første skal alle børnefamilier i Danmark have et økonomisk råderum, som sikrer, at børnene ikke lever i fattigdom, og det kræver, at familierne har et tilstrækkelig forsørgelsesgrundlag. Derudover skal medicin- og behandlingsudgifter dækkes, så sygdom eller behandling ikke medfører fattigdom. 

2. For det andet skal familierne kunne bo i almindelige lejeboliger. De må ikke presses ud af de store byer – så børnene bliver tvunget til at flytte væk fra venner og skolekammerater. Vi skal gøre det muligt for de fattigste børnefamilier også at kunne bo i de store byer.

3. For det tredje skal alle børn kunne deltage i fritids- og kulturtilbud. Derfor skal børn bl.a. have fritidspas, der kan give adgang til fritidstilbud og gode fællesskaber. Det skal være en ret på linje med friplads til dagtilbud. 

4. For det fjerde holder vi fast i, at I skal indføre en fattigdomsgrænse. Det er ikke blot en akademisk diskussion. En fattigdomsgrænse er et vigtigt redskab, så vi løbende kan måle på, hvordan fattigdommen i Danmark udvikler sig, og så vi på det grundlag kan bekæmpe børnefattigdom. Vi bliver nødt til at kende problemets reelle omfang for at handle.

Der er brug for at gøre meget mere for at bekæmpe børnefattigdom, og vi håber, at den nye kontanthjælpsaftale har et stærkt fokus på at løfte børn ud af fattigdom, og at I i kølvandet på den aftale, vil lægge en plan for, hvordan man bredt set kan lave tiltag, der bekæmper fremtidig børnefattigdom.

Med venlig hilsen

Anja C. Jensen, forbundsformand HK Danmark
Ann Urbrand, formand DUI- LEG og VIRKE
Ebbe Wendt Lorenzen, generalsekretær Landsforeningen LIVSVÆRK
Flora Ghosh, direktør Liva – Forening mod skadevirkninger af vold, prostitution og seksuelle overgreb
Gordon Ørskov Madsen, formand Danmarks Lærerforening
Grete Christensen, formand, Danske Sygeplejeråd
Jeanette Bauer, chef for Kirkens Korshær
Robert Olsen, forstander Kofoeds Skole
Johanne Schmidt-Nielsen, generalsekretær Red Barnet
Kenneth Flex, direktør DRC Integration, Dansk Flygtningehjælp
Lasse Bjerg Jørgensen, medlem af forretningsudvalget, BUPL
Lene Krabbe Dahl, Forbundssekretær 3F
Maria Blankensteiner, direktør Foreningen til Støtte for Mødre og Børn
Ninna Thomsen, direktør Mødrehjælpen
Søren T. Hansen og Hanne Aa. Risager, formand og næstforperson BROEN Danmark
Puk Draiby, generalsekretær Foreningen Grønlandske Børn
Robert Olsen, forstander Kofoeds Skole
Signe Færch, forkvinde Dansk Socialrådgiverforening
Signe Nielsen, formand for Forældrenes Landsorganisation FOLA
Sisi Ploug Pedersen, generalsekretær HOME-START Familiekontakt
Bente Boserup, forperson Børnerådet
Susanne Dahl, Generalsekretær Unicef
Pernille Gry Petersen, generalsekretær i Børnesagens Fællesråd

Læs omtalen i Information her

Relateret viden

Her kan du se de seneste nyheder, høringssvar og materialer om samme emne.
Debatindlæg: Åbent brev til regeringen fra 22 organisationer
I pressen har vi kunnet læse, at et udspil om en ny kontanthjælpsreform er lige på trapperne. Her er det fortsat helt afgørende, at der bliver skabt varige løsninger, som fører bedre vilkår for børnene i de fattigste familier herhjemme med sig. Børnene er stadigvæk fattige, og vores forhåbninger og krav har derfor ikke ændret sig, skriver Bente Boserup, forperson for Børnerådet, sammen med 21 andre i dette åbne brev til regeringen.
Fattigdom
Debatindlæg: 18 organisationer: Kære børnenes statsminister, det er tid til at afskaffe børnefattigdom
De seneste års reformer som kontanthjælpsloft, starthjælp og integrationsydelsen har kastet tusindvis af børn ud i fattigdom. Regeringen har indført et midlertidigt børnetilskud, men der er brug for et endeligt og fuldkomment opgør med børnefattigdom i Danmark, skriver formanden for Børnerådet sammen med 17 andre organisationer i dette debatindlæg.
Fattigdom
Brev om børnefattigdom
20 organisationer opfordrer Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen til at gøre noget ved den stigende børnefattigdom i Danmark.
Fattigdom
Debatindlæg: 20 organisationer: Flere fattige børn er et sygdomstegn for velfærdssamfundet
Hvis man vokser op i en fattig familie, medfører det som voksen en dårligere tilknytning til arbejdsmarkedet, en kortere uddannelse og en lavere løn i et job med dårlige vilkår. Derfor opfordrer vi kraftigt Folketinget til at afskaffe de meget lave ydelser, som især rammer børnefamilier, lyder det fra 20 organisationer.
Fattigdom