Skærpet underretningspligt

Når du arbejder professionelt med børn og unge, så har du en skærpet underretningspligt, dvs. en pligt til at underrette de sociale myndigheder i tilfælde af svigt eller mistrivsel.

Alle fagprofessionelle har et medansvar for, at børn og unge trives og udvikler sig optimalt. Hvis du oplever, at et barn har behov for særlig støtte eller har været udsat for psykisk eller fysisk vold eller andre overgreb, har du pligt til at underrette myndighederne. 

Hvis du har brug for mere viden om lovgivningen og regler vedrørende underretning, finder du gavnlig information på disse to hjemmesider:

Hvis du ikke ved, hvor du kan henvende dig eller savner yderligere information, kan du også altid kontakte Ankestyrelsen, der er klar til at hjælpe døgnet rundt: Tlf. 33 41 12 00 @ ast@ast.dk