Skærpet opmærksomhed på de små tegn (tandlæge)

Specialtandlæge og retsodontolog Dorte Arenholt Bindslev arbejder med voldsramte børn i tandlægeregi. Hendes erfaring er, at de fysiske tegn på omsorgssvigt ofte kan være svære at spotte.

Op til 70 % af alle børn og unge, der udsættes for vold, får skader i hoved-halsområdet. Hos mange af disse børn optræder skaderne også inde i munden, hvor kun tandplejens personale kan se dem.

Specialtandlæge og retsodontolog Dorthe Bindslev giver her et indblik i de fysiske tegn på vold mod barnet, som tandplejens personale kan opdage undervejs i behandlingen. Dorthe Bindslev understreger, at barnet skal spørges, hvis man som tandplejepersonale er i tvivl om synlige, ualmindelige mærker på kroppen.

Hun opfordrer samtidig til at være systematisk med journalføringen og ekstra grundig med at notere det sete og hørte. "Hvis der er en bekymring om et barn eller en ung, så del den med kollegerne," anbefaler hun. I tilfælde af tegn på overgreb, skal der straks underrettes.