Skab en kultur af åbenhed (pædagog)

Institutionsleder Henrik Schroeder Nielsen fortæller om pædagogernes rolle i forhold til udsatte børn, og om hvordan man skaber en kultur af åbenhed.

Institutionsleder Henrik Schroeder Nielsen gennemgår, hvordan han arbejder med at skabe en kultur af åbenhed og tillid på institutionen. For børnene skal det blive naturligt at snakke med pædagogerne om de svære emner: "Når man har ondt i livet kan man gå til en pædagog eller en lærer".

Børnene skal opleve, at de voksne er der for deres skyld, at de har prøvet det før, og at der kommer noget godt ud af at fortælle om det.

Det er en udfordring for pædagoger at italesætte, hvad der ikke hører hjemme i et godt børneliv. Pædagoger skal arbejde på at være troværdige mennesker, der uden berøringsangst kan spørge til og tale om det, der er svært.

Åbenhed og dialog uden hemmeligheder er en forudsætning også i samarbejdet med forældrene. Den gode relation fra hverdagen kan bære langt, når der opstår problemer.

Det kan være svært, men det er vigtigt at turde handle som pædagog. Ingen familie tager skade af en underretning – men nogen kan tage skade af, hvis der ikke underrettes, og det er barnet.