Reagér aktivt på bekymringen (sundhedsplejerske)

Sundhedsplejerske Lisbeth Wilms fortæller om fagets rolle i forhold til opsporing af omsorgssvigt. For sundhedsplejersker er det tværfaglige samarbejde helt centralt.

Sundhedsplejerske Lisbeth Wilms beskriver, hvordan denne faggruppe har mulighed for at hjælpe omsorgssvigtede børn. De kender ofte hele familien – nogle af børnene måske siden fødslen – og de kan bl.a. være med til at samle informationer.

Et af de svære områder er de tilfælde, hvor omsorgssvigtet ikke er så åbenlyst. Det er et krævende – og helt afgørende – arbejde at registrere observationerne. Noget af det svære ligger i at sikre, at der ikke går for lang tid.

Opbygningen af tillid til børnene er helt central. Og det tager tid at afdække de reelle problemstillinger hos børnene. Introverte børn, der skjuler omsorgssvigt, kan være en særlig udfordring i sundhedsplejerskens arbejde. Her er det vigtigt at dele bekymringen med forældrene, med mindre der er mistanke om overgreb fra deres side. 

Det tværfaglige samarbejde er centralt, fordi det kan spænde et sikkerhedsnet ud under de sårbare børn.