De nødvendige samtaler med forældre

AKT-lærerne Rasmus Fangsø og Betina Dohn har en række råd til, hvordan man forbereder og gennemfører samtalerne.

Når der er lavet en underretning, er det vigtigt at etablere det nye samarbejde med forældrene på denne nye platform. Det sker bedst ved det personlige møde, hvor man sidder overfor forældrene og kan tale direkte om, hvad det er der sker. I denne film fortæller lærerne Rasmus Fangsø og Betina Dohn om, hvordan de gennemfører disse samtaler.

Det er et svært budskab at aflevere. For på den ene side er det altid et ubehageligt budskab for forældrene – og samtalen skal ske i respekt for det - men samtidig er det vigtigt at holde fokus på barnet og at være uærbødig og konfronterende i forhold til det, man har set og hørt.

Man skal turde sige det - men respektfuldt, fordi forældrene er dem der har det sværest med samtalen. "Det jeg drømmer om – det skolen drømmer om – er jo en forandring og et samarbejde om en forandring".

En anden fare ligger i, at man som lærer kan komme til at spekulere over hvad der sker derhjemme hos barnet. Men fokus skal holdes stramt på det, man selv har set og hørt - og ikke på forestillinger om forældrene og deres livsstil.

Grundig forberedelse, fokus på omsorg og bekymring i forhold til barnet er nogle af nøgleordene for den gode samtale.