16 film om rettidig omsorg

Børnerådet har lavet 16 korte temafilm om tidlig opsporing af omsorgssvigt blandt 6-12-årige.

De 16 temafilm kan bruges som udgangspunkt for en faglig diskussion og udvikling af nuværende praksis. Formålet er at styrke den enkelte medarbejders beredskab over for børn og inspirere fagprofessionelle til at tale om, hvordan de alene og i fællesskab kan få øje på og handle i forhold til børn, der viser tegn på mistrivsel eller beretter om overgreb og svigt.

Alle der arbejder med børn har sammen med forældrene og de sociale myndigheder et ansvar for, at børnene trives og udvikler sig optimalt. Disse film har fokus på den indsats, som ydes i børns nære hverdagsmiljø. Det er i hverdagsmiljøet barnet kan finde den tryghed og tillid, som er en forudsætning for at tale om de allersværeste oplevelser, og det er i hverdagsmiljøet, tegnene på mistrivsel hurtigst kan opfanges og omsættes til handling. 

Filmene indeholder forskellige fortællinger og refleksioner. Først fra fire unge, der selv har oplevet at have brug for hjælp under deres opvækst. Derefter fra forskellige fagprofessionelle – lærere, pædagoger, sundhedsplejersker og tandlæger – der alle i kraft af deres arbejde er i kontakt med børn og har gjort sig tanker om og har erfaringer med at handle i forhold til børns signaler om mistrivsel.

OBS: Du skal have godkendt cookies for at kunne se filmene. Du kan ændre dit samtykke til cookies i vores cookiepolitik.

Anna: Redskaber til at bryde tavsheden (6:41)

AnnaAnna fortæller om sin barndom præget af vold og om sine problemer med at henvende sig til de fagprofessionelle og de sociale myndigheder. Annas hovedbudskab er, at alle børn skal tages alvorligt.

Se Børnerådets film 'Rettidig omsorg: Anna: Redskaber til at bryde tavsheden'.

 

Natasia: Se bag facaden (8:48)

NatasiaNatasia beretter om en problematisk skolegang og  følelsen af at blive stemplet. Hvis Natasia på et tidligt tidspunkt var blevet mødt med en anden attitude, så havde hendes problemer måske ikke vokset sig så store.  

Se Børnerådets film 'Rettidig omsorg: Natasia: Se bag facaden'.

  

Freja og Ulla: En spildt barndom (19:12)

FrejaullaTrods en svær og smertefuld barndom føler de to søstre Freja og Ulla ikke, at de er blevet set og hørt af de fagprofessionelle. De har langt fra fået den hjælp, de havde behov for.

Se Børnerådets film 'Rettidig omsorg: Freja og Ulla: En spildt barndom'. 
 

 

Observer børnenes signaler (6:59)

BettinadohnAKT-lærer Betina Dohn fortæller om lærernes ansvar for at hjælpe eleverne og om de mange forskellige typer af tegn, man kan støde på, når man forsøger at spore omsorgssvigt.

Se Børnerådets film 'Rettidig omsorg: Observer børnenes signaler'. 

 

 

Case: Hellere tidligt end for sent (5:54)

Dortheolsen

Nogle gange skal der længere tids observationer til for at kunne fange signalerne fra børn, der ikke udsender synlige tegn på mistrivsel. Lærer Dorthe Olsen har erfaring med et sådan tilfælde og fortæller om forløbet og de erfaringer, hun har gjort sig.

Se Børnerådets film 'Rettidig omsorg: Case: Hellere tidligt end for sent'.

 

De nødvendige samtaler – forældre (7.07)

RasmusfangsoeNår der er lavet en underretning, er det vigtigt fortsat at fastholde et samarbejde med forældrene. AKT-lærerne Rasmus Fangsø og Betina Dohn har en række råd til, hvordan man forbereder og gennemfører samtalerne med forældrene.

Se Børnerådets film 'Rettidig omsorg: De nødvendige samtaler – forældre.

   

De nødvendige samtaler – børn (4:00)

BettinadohnLærer Betina Dohn har mange erfaringer med nødvendige samtaler med børn. Hun opfordrer til, at man går forsigtigt frem og spørger med nænsomhed.

Se Børnerådets film 'Rettidig omsorg: De nødvendige samtaler – børn'.


 

Skab en kultur af åbenhed (pædagog) (6:06)

HenrikschroedernielsenInstitutionsleder Henrik Schroeder Nielsen fortæller om pædagogernes rolle i forhold til udsatte børn, og om hvordan man skaber en kultur af åbenhed. 

Se Børnerådets film 'Rettidig omsorg: Skab en kultur af åbenhed'.

 

 

Case: Pigen med de mærkelige fastre (6:28)

MadsjuuloehlenschlaegerPædagog Mads Juul Øhlenschlæger fortæller om et forløb fra de første observationer af en piges adfærd over møder med faren og til sidst en underretning.

Se Børnerådets film 'Rettidig omsorg: Case: Pigen med de mærkelige fastre'.

 

Reager aktivt på bekymringen (5:37)

LisbethwilmsSundhedsplejerske Lisbeth Wilms fortæller om fagets rolle i forhold til opsporing af omsorgssvigt. For sundhedsplejersker er det tværfaglige samarbejde helt centralt.

Se Børnerådets film 'Rettidig omsorg: Reager aktivt på bekymringen'.Sundhedsplejersken møder alle børn (7:46)

AnettebryndumlarsenSundhedsplejerske Anette Bryndum Larsen møder i sit arbejde mange forskellige børn. I filmen fortæller hun om sine observationer og samarbejdserfaringer med forældre og andre faggrupper.

Se Børnerådets film 'Rettidig omsorg: Sundhedsplejersken møder alle børn'. 


Om at se det hele barn (6:20)

IdanoehrlarsenTandlæge Ida Nøhr Larsen har mange års erfaring med at spotte omsorgssvigt, men hun finder det svært at trænge om bag facaden. Til trods for dette, vækker hendes bekymringer for konkrete børn altid  genklang hos deres lærere.

Se Børnerådets film 'Rettidig omsorg: Om at se det hele barn'.


Dental neglect: tandmæssig omsorgssvigt (5:02)

KatjathorOvertandlæge Katja Thor fortæller om begrebet "Dental neglect", der er en fagbetegnelse for vedvarende tandmæssig omsorgssvigt. Dental neglect kan medøre tandsmerter,  fejlernæring, påvirkning af søvnen og dermed også barnets vækst.

Se Børnerådets film 'Rettidig omsorg: Dental neglect: tandmæssig omsorgssvigt'.

 

Skærpet opmærksomhed på de små tegn (6:15)

DortearenholtbindslevSpecialtandlæge og retsodontolog Dorte Arenholt Bindslev arbejder med voldsramte børn i tandlægeregi. Hun har erfaring med, at de fysiske tegn på omsorgssvigt kan være svære, men ikke desto mindre nødvendige, at spotte.

Se Børnerådets film 'Rettidig omsorg: Skærpet opmærksomhed på de små tegn'.

 

Tværfagligt samarbejde (5.38)

TrefagfolkI Holbæk Kommune mødes pædagoger, lærere, skoleledere, psykologer, socialrådgivere, sundhedsplejesker og nogle gange også forældrene i et konsultativt forum. Tre fagfolk videregiver deres erfaringer med dette samarbejde.

Se Børnerådets film 'Rettidig omsorg: Tværfagligt samarbejde'.

 

Socialrådgiver: Hvad sker der på rådhuset? (7:58) 

RikkeludvigsenSocialrådgiver Rikke Ludvigsen gennemgår processen fra en underretning kommer ind på rådhuset til en familie får hjælp. Hun fortæller blandt andet, at kommunikationen med de fagprofessionelle somme tider hæmmes af tavshedspligten. 

Se Børnerådets film 'Rettidig omsorg: Socialrådgiver: Hvad sker der på rådhuset'.

 

Downlaod Børnerådets pjece 'Rettidig omsorg', der beskriver de 16 temafilm.