Nyheder

11. april 2017

Bandepakke stiller krav om mere handling

Problemerne med ungdomskriminalitet er sammensatte og komplekse og berører en bred målgruppe. Det betyder, at der skal en helhedsorienteret strategi til for at imødegå dem. Vi kan kun anbefale, at Folketinget som supplement til bandepakken vedtager en indsats mod ungdomskriminalitet, som har fokus på mere forebyggelse, bedre resocialisering og tættere koordinerede sociale indsatser

14. marts 2017

Nyt materiale skal hjælpe børn, der bliver udsat for seksuelle overgreb

Seksuelle overgreb mod børn og unge kan sætte alvorlige spor resten af livet. Samtidig er det et tabuiseret emne, der gør omverdenen berøringsangst, og overgreb hemmeligholdes ofte af både børn og voksne. Et nyt oplysningsmateriale til fagfolk vil sikre, at flere overgreb bliver opdaget og handlet på.

27. februar 2017

Gode råd til fagfolk om mødet med børn og unge

Med udgangspunkt i børn og unges udmeldinger fra forskellige undersøgelser har Børnerådet samlet en række gode råd til fagfolk om mødet med børn og unge lige til at printe ud.

06. februar 2017

Børns rettigheder bliver stadig krænket

I disse dage forbereder FN sig på at eksaminere Danmark i Børnekonventionen. Og det er mit klare bud, at vi ikke kommer til at kunne prale af topkarakterer. Selvom danske børn på mange måder lever under gode og ordenlige forhold, er der stadig en lang række eksempler på, at danske børns rettigheder bliver overset, tilsidesat eller krænket.

22. januar 2017

Mange børn kommer i børnehave, selvom de er syge

Over halvdelen af alle børn i en ny undersøgelse fra Børnerådet har prøvet at komme syg i børnehave, og hvert 10. barn har oplevet det mange gange. Undersøgelsen, der er foretaget blandt 531 børnehavebørn, viser også, at det stadig er mor, der tager langt de fleste syge- og fridage med børnene.

16. januar 2017

Børn i underholdningsbranchen er ikke beskyttet godt nok

Børn, der arbejder i underholdningsbranchen, er ikke beskyttet af arbejdsmiljøloven på samme måde som andre børn, der arbejder. En ny undersøgelse fra Børnerådet viser, at børnene ofte oplever urimelige arbejdsvilkår. Og nogle børn er slet ikke beskyttet af lovgivningen. Det får Børnerådets formand til at efterlyse bedre beskyttelse og håndhævelse af loven.