Nyheder

28. januar 2018

Ungdomskriminalitetsnævn: Sænker I den kriminelle lavalder ad bagvejen?

Fælles debatindlæg af Børns Vilkår, Børnerådet og Red Barnet bragt i Politiken den 28. januar 2018.

14. november 2017

Folkeskolen skal have eleverne i centrum

Forestil dig en folkeskole, hvor alle elever trives og bliver udfordret fagligt. Forestil dig en folkeskole, hvor der er miljø og rammer, som giver optimale vilkår for udvikling. Forestil dig en folkeskole, hvor inddragelse og fællesskab er værdierne. Det er den folkeskole, vi ønsker. Men det er ikke altid den folkeskole, vi oplever.

12. oktober 2017

En 1-års fødselsdag, som ikke skal fejres!

For et år siden indførte et flertal i Folketinget kontanthjælpsloft og 225-timersreglen. Mere end 62.000 børn er havnet i fattigdom af den grund. Dertil kommer et stort antal børn, som lever i fattigdom på grund af integrationsydelsen. Det er en voldsom stigning i børnefattigdommen i Danmark. Folketinget diskuterer lige nu nye nedskæringer i overførselsindkomsterne, herunder forringelse af børnechecken. I stedet bør de diskutere, hvad der skal gøres for at nedbringe børnefattigdommen markant. 1-års fødselsdagen bør være den sidste for de ydelser, der skaber alvorlig børnefattigdom i Danmark.

22. september 2017

Tvang i psykiatrien skal forklares for børn og unge

Nyt informationsmateriale om tvang er på vej ud til børn og unge i psykiatrien. De efterspørger selv mere viden om tvang, viser en tidligere undersøgelse fra Børnerådet. Materialet er udviklet i et samarbejde mellem Sundheds- og Ældreministeriet, Børnerådet og Psykiatrifonden.

20. september 2017

Børneflygtninge kæmper med at blive en del af fællesskabet

De sidste par år har Danmark modtaget mange børn, der er flygtet eller blevet familiesammenført, blandt andet som følge af mange års krig i Syrien. Når børnene har fået opholdstilladelse skal de for alvor prøve kræfter med et dansk hverdagsliv. Det er langtfra let, viser en ny undersøgelse fra Børnerådet, der stiller skarpt på de første år efter, at børnene og deres familier er ankommet til en kommune.