Nyheder

06. juni 2017

Børn bliver ikke inddraget godt nok i deres behandling på hospitalet

En ny undersøgelse fra Børnerådet viser, at børn efter omstændighederne som oftest har en god oplevelse med både læger og sygeplejersker på hospitalet. Undersøgelsen viser dog også, at mange oplever, at der bliver talt hen over hovedet på dem, at de ikke bliver inddraget i deres behandling, og at de får gjort ting mod deres vilje. Derfor anbefaler Børnerådet, at der kommer lovgivning om tvang mod børn i det somatiske system og en specialuddannelse i børnesygepleje.

18. maj 2017

Aldersgrænsen for køb af alkohol bør hæves til 18 år

Appel om at ændre lovgivning på alkoholområdet sendt til Sundheds- og Ældreudvalget.

11. april 2017

Bandepakke stiller krav om mere handling

Problemerne med ungdomskriminalitet er sammensatte og komplekse og berører en bred målgruppe. Det betyder, at der skal en helhedsorienteret strategi til for at imødegå dem. Vi kan kun anbefale, at Folketinget som supplement til bandepakken vedtager en indsats mod ungdomskriminalitet, som har fokus på mere forebyggelse, bedre resocialisering og tættere koordinerede sociale indsatser

14. marts 2017

Nyt materiale skal hjælpe børn, der bliver udsat for seksuelle overgreb

Seksuelle overgreb mod børn og unge kan sætte alvorlige spor resten af livet. Samtidig er det et tabuiseret emne, der gør omverdenen berøringsangst, og overgreb hemmeligholdes ofte af både børn og voksne. Et nyt oplysningsmateriale til fagfolk vil sikre, at flere overgreb bliver opdaget og handlet på.

27. februar 2017

Gode råd til fagfolk om mødet med børn og unge

Med udgangspunkt i børn og unges udmeldinger fra forskellige undersøgelser har Børnerådet samlet en række gode råd til fagfolk om mødet med børn og unge lige til at printe ud.

06. februar 2017

Børns rettigheder bliver stadig krænket

I disse dage forbereder FN sig på at eksaminere Danmark i Børnekonventionen. Og det er mit klare bud, at vi ikke kommer til at kunne prale af topkarakterer. Selvom danske børn på mange måder lever under gode og ordenlige forhold, er der stadig en lang række eksempler på, at danske børns rettigheder bliver overset, tilsidesat eller krænket.