Nyheder

26. februar 2009

Børn og køn - en undersøgelse af ligestillingen blandt børn og unge

Børnerådet har gennemgået en række af rådets tidligere undersøgelser for at se, hvordan kønsforskellen slår igennem i forhold til mobning, opdragelse, medbestemmelse osv. Resultatet offentliggøres d. 8. marts 2009.

26. februar 2009

På vej: Klam, klammere, klammest! Børns syn på skolernes toiletter

I slutningen af marts offentliggør Børnerådet en undersøgelse af, hvad børn egentlig mener om de toiletforhold, de udsættes for i deres skoler.

26. februar 2009

Børnerådet: For let for unge at få smertestillende medicin

Tordag den 26. februar viste TV2 en dokumentar-udsendelse om 15-19 årige piger, der forsøger at slå sig selv ihjel med smertestillende medicin. Børnerådet er bekymret over unges medicinforbrug og ønsker at gøre hovedpinepiller receptpligtige.

23. januar 2009

Børn i fængsler – en skamplet på det danske retssystem

Folketingets Retsudvalg har haft justitsministeren og velfærdsministeren i samråd for at få en redegørelse for, hvordan de vil forhindre, at børn anbringes i fængsler sammen med voksne. Justitsministeren mener ikke, at der er noget problem, men velfærdsministeren vil alligevel oprette 15 nye pladser på de sikrede institutioner.

09. januar 2009

Uro i Mellemøsten: Hvad siger vi til børn?

Medierne er i disse uger fyldt med billeder af mennesker, der lider under krigen i Mellemøsten. Kampene i Gaza har blodige konsekvenser og endnu engang er der mange børn, der er direkte ofre. Mediernes billeder og ord kan virke meget voldsomme på børn, og mange frygter for deres pårørendes skæbne og bliver urolige for, om sådan en krig også kan finde sted i Danmark. Forældre, lærere og pædagoger er usikre på, hvordan de skal forholde sig til børn i hele denne situation. Mange børn – både danske og børn fra Mellemøsten, kan have behov for råd og vejledning. Børnerådet giver her en række råd til voksne om, hvordan de kan forholde sig.

03. december 2008

Omskæring – lad drengene bestemme selv

Debatindlæg bragt i Politiken d. 3. december 2008 om Børnerådets holdning til omskæring af drenge.

06. november 2008

Børn af fængslede – konference afholdt den 25. november

I Danmark har mellem 4000 og 7000 børn en forælder, der sidder i fængsel. Foreningen SAVN, Børnerådet og Institut for Menneskerettigheder inviterer til konference om, hvordan disse børns forhold kan forbedres.

06. oktober 2008

Forældreansvar for børns kriminalitet er skadelig for de mest udsatte familier

Et flertal af medlemmerne i justitsministerens kommission vedrørende ungdomskriminalitet går ind for, at forældre skal hæfte for deres børns kriminalitet. Men der er ingen evidens for at sanktioner mod forældrene vil føre til faldende kriminalitet - tværtimod.

10. september 2008

Forsøget i CERN - hvordan taler man med børn om Big Bang og risikoen for sorte huller?

I dag starter CERN det forsøg, som af nogle bliver kaldt Big Bang-forsøget. Kritikere af forsøget hævder, at forsøget kan medføre Jordens undergang. Mediernes omtale af dette skræmmende scenarie virker stærkt på børn. Forældre, lærere og pædagoger er usikre på, hvordan de skal forholde sig til forsøget og den risiko, man taler om i forbindelse med det. Børnerådet giver her en række råd til voksne om, hvordan de kan forholde sig.

16. maj 2008

Mærker for livet - nyt undervisningsmateriale om piercinger, tatoveringer og meget mere!

Børnerådet og Det Etiske Råd har lavet et undervisningshæfte, som stiller skarpt på "indgreb i børns og unges kroppe, indgreb, som ikke tjener et medicinsk formål" - eller mærker for livet, som vi har kaldt det. Debatten tager afsæt i tre slags mærker for livet: tatovering, piercing og omskæring.