Nyheder

15. maj 2009

Udtalelse fra de nordiske børneombud om tandplejens rolle i bekæmpelse af overgreb mod børn

Den nordiske konference i Oslo 7. – 8. maj 2009 om tandplejens rolle ved omsorgssvigt og overgreb mod børn.

15. maj 2009

26 organisationer: Gratis skolefrugt til alle børn

Forebyggelseskommissionen har anbefalet gratis frugtordninger på alle skoler. Nu vil 26 organisationer - heriblandt Børnerådet - arbejde for at sikre, at gratis skolefrugt bliver en del af den nationale handlingsplan for forebyggelse, så alle børn får skolefrugt i 2012.

07. maj 2009

Børnerådet til FN: Børns rettigheder er truet

Børnerådet og 10 danske organisationer på børneområdet går nu til FN med en analyse og skarp kritik af uacceptable forhold for udsatte børn og unge i Danmark. Det sker i to rapporter til FNs Børnekomité.

30. april 2009

Et mangehovedet uhyre

Behovet for specialundervisning vokser og vokser og sluger i dag omkring 20 procent af alle folkeskolens ressourcer. Årsagen kalder Niels Egelund et mangehovedet uhyre, der skal bekæmpes med flere forskellige våben.

30. april 2009

Børnerådet udskriver stilekonkurrence

Børnerådet er i gang med en kampagne for børns rettigheder og involvering i demokratiet. Stilekonkurrencen skal sammen med en række andre initiativer give stemme til børns tanker om demokrati og rettigheder overfor den brede offentlighed og landets politikere.

21. april 2009

Børnerådet: Giv Danmark et børneombud

Det er næsten umuligt for børn at klage i Danmark. Det skal der gøres noget ved. Børnerådet har samlet 16 organisationer bag kravet til regeringen og Folketinget: Børn i Danmark skal have en ombudsmand, og det skal være nu.

26. februar 2009

Børn og køn - en undersøgelse af ligestillingen blandt børn og unge

Børnerådet har gennemgået en række af rådets tidligere undersøgelser for at se, hvordan kønsforskellen slår igennem i forhold til mobning, opdragelse, medbestemmelse osv. Resultatet offentliggøres d. 8. marts 2009.

26. februar 2009

På vej: Klam, klammere, klammest! Børns syn på skolernes toiletter

I slutningen af marts offentliggør Børnerådet en undersøgelse af, hvad børn egentlig mener om de toiletforhold, de udsættes for i deres skoler.

26. februar 2009

Børnerådet: For let for unge at få smertestillende medicin

Tordag den 26. februar viste TV2 en dokumentar-udsendelse om 15-19 årige piger, der forsøger at slå sig selv ihjel med smertestillende medicin. Børnerådet er bekymret over unges medicinforbrug og ønsker at gøre hovedpinepiller receptpligtige.

23. januar 2009

Børn i fængsler – en skamplet på det danske retssystem

Folketingets Retsudvalg har haft justitsministeren og velfærdsministeren i samråd for at få en redegørelse for, hvordan de vil forhindre, at børn anbringes i fængsler sammen med voksne. Justitsministeren mener ikke, at der er noget problem, men velfærdsministeren vil alligevel oprette 15 nye pladser på de sikrede institutioner.