Nyheder

07. maj 2009

Børnerådet til FN: Børns rettigheder er truet

Børnerådet og 10 danske organisationer på børneområdet går nu til FN med en analyse og skarp kritik af uacceptable forhold for udsatte børn og unge i Danmark. Det sker i to rapporter til FNs Børnekomité.

30. april 2009

Et mangehovedet uhyre

Behovet for specialundervisning vokser og vokser og sluger i dag omkring 20 procent af alle folkeskolens ressourcer. Årsagen kalder Niels Egelund et mangehovedet uhyre, der skal bekæmpes med flere forskellige våben.

30. april 2009

Børnerådet udskriver stilekonkurrence

Børnerådet er i gang med en kampagne for børns rettigheder og involvering i demokratiet. Stilekonkurrencen skal sammen med en række andre initiativer give stemme til børns tanker om demokrati og rettigheder overfor den brede offentlighed og landets politikere.

21. april 2009

Børnerådet: Giv Danmark et børneombud

Det er næsten umuligt for børn at klage i Danmark. Det skal der gøres noget ved. Børnerådet har samlet 16 organisationer bag kravet til regeringen og Folketinget: Børn i Danmark skal have en ombudsmand, og det skal være nu.

26. februar 2009

Børn og køn - en undersøgelse af ligestillingen blandt børn og unge

Børnerådet har gennemgået en række af rådets tidligere undersøgelser for at se, hvordan kønsforskellen slår igennem i forhold til mobning, opdragelse, medbestemmelse osv. Resultatet offentliggøres d. 8. marts 2009.

26. februar 2009

På vej: Klam, klammere, klammest! Børns syn på skolernes toiletter

I slutningen af marts offentliggør Børnerådet en undersøgelse af, hvad børn egentlig mener om de toiletforhold, de udsættes for i deres skoler.

26. februar 2009

Børnerådet: For let for unge at få smertestillende medicin

Tordag den 26. februar viste TV2 en dokumentar-udsendelse om 15-19 årige piger, der forsøger at slå sig selv ihjel med smertestillende medicin. Børnerådet er bekymret over unges medicinforbrug og ønsker at gøre hovedpinepiller receptpligtige.

23. januar 2009

Børn i fængsler – en skamplet på det danske retssystem

Folketingets Retsudvalg har haft justitsministeren og velfærdsministeren i samråd for at få en redegørelse for, hvordan de vil forhindre, at børn anbringes i fængsler sammen med voksne. Justitsministeren mener ikke, at der er noget problem, men velfærdsministeren vil alligevel oprette 15 nye pladser på de sikrede institutioner.

09. januar 2009

Uro i Mellemøsten: Hvad siger vi til børn?

Medierne er i disse uger fyldt med billeder af mennesker, der lider under krigen i Mellemøsten. Kampene i Gaza har blodige konsekvenser og endnu engang er der mange børn, der er direkte ofre. Mediernes billeder og ord kan virke meget voldsomme på børn, og mange frygter for deres pårørendes skæbne og bliver urolige for, om sådan en krig også kan finde sted i Danmark. Forældre, lærere og pædagoger er usikre på, hvordan de skal forholde sig til børn i hele denne situation. Mange børn – både danske og børn fra Mellemøsten, kan have behov for råd og vejledning. Børnerådet giver her en række råd til voksne om, hvordan de kan forholde sig.

03. december 2008

Omskæring – lad drengene bestemme selv

Debatindlæg bragt i Politiken d. 3. december 2008 om Børnerådets holdning til omskæring af drenge.