Nyheder

23. april 2015

Brug for bedre beskyttelse af bådflygtninge

Det europæiske netværk for børneombudsmænd (ENOC), som Børnerådet er medlem af, har sendt et åbent brev til regeringerne i EU om de alvorlige flygtningetragedier i Middelhavet.

22. april 2015

Børnerådet: Nu bliver børn bedre beskyttet i de danske retssale

Regeringen har netop fremsat forslag om at hæve aldersgrænsen for, hvor gammel man skal være for at få lov at blive videofilmet, når man blive afhørt som offer for et seksuelt overgreb.

06. april 2015

Børnehavebørn vil hellere spille på iPad end lege med andre børn

Hvad vil du helst: Spille iPad eller lege med andre børn? Når børnehavebørn får det spørgsmål, vælger to ud af tre iPad’en. Det viser en ny undersøgelse fra Børnerådet. Her fortæller børnene også, at de foretrækker at sidde alene med deres iPad.

17. marts 2015

Retten er ikke et sted for børn

Børn, der har været udsat for seksuelle overgreb, går ofte et urimeligt forløb i møde, når deres sag skal for retten. Det danske retssystem formår i dag ikke at tage sig ordentligt af børnene og ender i værste fald med at tilføre yderligere traumer. En ny publikation fra Børnerådet deler børnenes oplevelser og opfordrer justitsministeren til bl.a. at hæve aldersgrænsen for, hvornår børn skal møde op som vidner i retssagerne.

04. marts 2015

Indlæg i Danske Kommuner: Invester i inddragelse

Inddragelse er vigtigt, hvis vi vil skabe forandring for udsatte børn og unge. Det mener Børnerådets formand Per Larsen.

26. februar 2015

Børnerådet: Ny psykiatrilov gør børn retsløse

Børn under 15 år bør have selvstændige rettigheder, når de udsættes for tvang i psykiatrien, mener Børnerådets formand Per Larsen. Han er derfor skuffet på børn og unges vegne over det lovforslag, som politikerne skal tage stilling til i dag.

04. februar 2015

"Det bedste er, når man har én at lege med." Ny undersøgelse fra Børnerådet: Det gode børneliv i dagtilbud

Børn skal høres om, hvad der kendetegner det gode børneliv i dagtilbud. Derfor har Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold bedt Børnerådet om at undersøge, hvad der har betydning for børnehavebørnene. Og de har masser at fortælle, bl.a. at det er relationen til de andre børn, som står øverst på listen over ting, der er vigtige for de 3-6-årige.