Nyheder

17. september 2017

Børns lyst til at hjælpe flygtningebørn hænger sammen med deres forældres holdninger og socioøkonomiske baggrund

Børn med forældre, der er positive i forhold til flygtninge, og børn fra socialt og økonomisk dårligt stillede familier, er mest parate til at hjælpe børn, der er flygtet med at falde til. Det viser en ny undersøgelse fra Børnerådet blandt 3.700 børn i 7. klasse. Undersøgelsen viser også, at børn, der er flygtet eller familiesammenført, har dårligere handlekompetencer, end andre børn.

15. september 2017

Den danske regering står skoleret for FN’s Børnekomité

I efteråret 2016 sendte Unicef Danmark, Danske Handicaporganisationer, Børnesagens Fællesråd, Børnerådet og en række andre organisationer en lang liste med anbefalinger om danske børns rettigheder afsted til FN’s Børnekomité i Genève. I dag er den danske regering blevet eksamineret af komitéen i Danmarks indsats for børns rettigheder.

09. september 2017

Grønlandske børn i Danmark står ofte uden for danske fællesskaber

I en ny kvalitativ undersøgelse fra Børnerådet fortæller syv grønlandske børn, der er flyttet til Danmark, at det ofte er svært at føle sig inkluderet og at få danske venner. De er stolte af deres grønlandske baggrund, men de oplever også mobning og fordomme på grund af den.

07. september 2017

Annette Juul Lund stopper som sekretariatschef i Børnerådet

Annette Juul Lund har været øverste daglige leder af Børnerådet siden 2006. Hun stopper efter eget ønske ved udgangen af september for at komme sig efter en længere sygdomsperiode.

20. august 2017

Mere end hver tredje ung, som er blevet udsat for digital mobning, har også selv mobbet andre på nettet

16 pct. af unge i 9. klasse er blevet mobbet på nettet inden for det seneste år, og 15 pct. har udsat andre for digital mobning, viser en ny undersøgelse fra Børnerådet blandt 1.390 elever i 9. klasse. Undersøgelsen viser også, at en del af de unge, der er blevet mobbet på nettet, også selv har mobbet andre online inden for det seneste år.

18. august 2017

Gode råd til hvordan du taler med børn om angrebet i Barcelona

Avisforsider, tv og de sociale medier præges lige nu af de voldsomme nyheder om angrebet i Barcelona. Selvom nyhederne er målrettet voksne, kan de fleste børn ikke undgå at høre brudstykker og opfatte, at der er noget galt. Det er derfor vigtigt at tale med børnene om det. Børnerådet har lavet en række gode råd til, hvordan man som voksen kan gribe samtalen an.

14. juni 2017

Børn fra socialt og økonomisk trængte familier har flere sundhedsproblemer end andre børn

Børn fra socialt og økonomisk dårligt stillede familier er oftere syge, får oftere medicin og er mindre tilfredse med deres egen sundhed end andre børn. Samtidig tror de mindre på, at de får en høj livstilfredshed som voksne. Det viser en ny undersøgelse fra Børnerådet blandt 3.700 børn i 7. klasse.