Nyheder 2019

22. maj 2019

Børnehavebørn: Voksne skal være nærværende – ikke kun i nærheden

Børnerådets nye undersøgelse blandt 1278 børnehavebørn bringer børnenes egne stemmer ind i debatten om dagtilbud. Undersøgelsen viser, at de fleste børn er glade for at gå i børnehave, og de sætter pris på voksne, der lytter, viser interesse, leger og laver ting med dem. Men børnene oplever samtidig, at de voksne mest laver noget, hvor de ikke er direkte sammen med børnene.

22. maj 2019

Børnerådet i ny rapport: Børnehavebørn savner nærværende voksne

Det er på tide at lytte til børnenes egne oplevelser fra børnehaverne. En ny rapport viser, at de frem for alt savner nærvær, skriver formand for Børnerådet Mette With Hagensen.

22. april 2019

Det gode fritidsliv for unge i 9. klasse er venner, tid og frihed

De fleste unge i 9. klasse har et godt fritidsliv. Men mere end hver tiende har et dårligt fritidsliv og savner venner, tid og frihed til at gøre, hvad de har lyst til. Det viser en ny undersøgelse fra Børnerådet, som kortlægger de unges fritid og liv uden for skolen.

29. januar 2019

Børnerådet: Færre prøver og tests skal lette presset på de unge

Oplevelsen af at blive vurderet konstant presser de unge. Derfor skal vi minimere brugen af prøver og tests, nedtone karakterernes betydning og bruge andre metoder til at vurdere, hvad eleverne har lært, skriver Børnerådets Mette With Hagensen

25. januar 2019

Brev om børnefattigdom

20 organisationer opfordrer Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen til at gøre noget ved den stigende børnefattigdom i Danmark.

11. januar 2019

Børnefamilier skal kunne flytte ud af Sjælsmark

Vi mener ikke, at Danmark med forholdene for børnene og opholdslængden på Sjælsmark lever op til Børnekonventionens forpligtelse.