Regnskabs- og administrationsmedarbejder til Børnerådet

28-08-2018

Børnerådet søger en regnskabsansvarlig medarbejder til at hjælpe os med opgaver primært inden for økonomistyring, men også PA-opgaver samt kontor- og personaleadministration.

Vi søger en talnørd, som elsker at jonglere med mange forskellige opgaver. Du har både lysten og fagligheden til at varetage en væsentlig del af vores regnskabs- og budgetstyring. Samtidig skal du trives med en bred vifte af andre vigtige administrations- og serviceopgaver. Vi har brug for en kollega, som med største selvfølgelighed bevarer overblikket og holder styr på detaljerne på samme tid. 

Om jobbet

Stillingen er ikke kun til den klassiske regnskabsmedarbejder, da din hverdag også vil være præget af andre typer af opgaver, som skal være med til at binde dagen og arbejdet for dine kollegaer sammen. Børnerådets sekretariat er en lille arbejdsplads med ti medarbejdere, og du får en central funktion, hvor du varetager økonomi-, PA- og administrationsopgaver i tæt samspil med sekretariatschefen og de øvrige medarbejdere.

Økonomiopgaverne spænder over:

 • Fakturering og bogføring 
 • Budgetopfølgning og regnskab 
 • Afstemning og kontroller  
 • Projektregnskaber i form af budgetoplæg, bogføring samt afrapportering i samspil med de øvrige medarbejdere 
 • Tæt samarbejde med Børne- og Socialministeriets økonomikontor

Administrations- og PA-opgaver er fx:

 • Håndtering af tidsregistreringer, befordring og udlæg 
 • Bestille mødeforplejning og forestå praktisk mødeforberedelse
 • Kalenderstyring for sekretariatschefen og rådsformanden samt besvarelse af diverse henvendelser
 • Bestilling af rejser
 • Kontaktperson for sekretariatets leverandøraftaler og ansvarlig for bestilling af varer til sekretariatet
 • Besvare Børnerådets hovedtelefon og hovedmail
 • Opdatering og vedligeholdelse af adresselister, årshjul og diverse oversigter
 • Kontaktperson og tovholder på journalsystem, IT-sikkerhedsprocedure mv.

Om dig

Du arbejder selvstændigt og systematisk, og du følger opgaverne omhyggeligt til dørs. Din baggrund kan være kontorfaglig, men anden relevant baggrund og erfaring kan også kvalificere dig. Du kan godt lide den tætte sparring og kontakt med interne og eksterne samarbejdspartnere, og du trives med en hverdag, der byder på mange forskellige og til tider helt nye opgaver.

Det er et plus, hvis du har erfaring med statslig økonomistyring og økonomisystemer såsom Navision, SKS, IndFak2 og RejsUd2, men ikke et krav. Vi lægger vægt på, at du har flair for IT, behersker Excel og har mod på at lære nye økonomisystemer. Samtidig har du evnen til at balancere økonomiske rutiner og regler.

Du er udpræget serviceminded og er typen, der er på forkant med deadlines, ser, hvad der er behov for, og finder glæde og energi ved at være den, der binder ting sammen for dine kollegaer i det daglige.

Hvem er vi?

Børnerådet er et politisk uafhængigt statsligt råd, der skal sikre børn og unges rettigheder. Det er vores opgave at tale børns sag og sætte aktuelle spørgsmål om børn og unges liv til debat. Børnerådets sekretariat er en arbejdsplads med et stort råderum og gode muligheder for fleksibilitet og selvstændig planlægning af opgaverne. Vi samarbejder tæt på tværs af fagligheder, sætter pris på hinandens styrker og bakker hinanden op både fagligt og kollegialt, når der er brug for det. Vi glæder os til at få en ny kollega, der vil være med at skabe en fantastisk arbejdsplads sammen med os.

Du kan læse mere om Børnerådet og vores arbejde på www.børnerådet.dk

Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår sker efter fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) samt cirkulære om organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK) (HK-overenskomsten).

Ansættelsesstedet er Børnerådet i Billund.

Der er tale om en fastansættelse på 25 timer pr. uge med mulighed for at skalere op i tid på sigt.

Jobbet kan også bestrides efter ordningen om fleksjob.

Flere oplysninger

Flere oplysninger kan fås hos sekretariatschef Lisbeth Sjørup, på mail lis@brd.dk eller på telefon 3378 3303 mandage og tirsdage mellem 10.00-12.00. Du kan også ringe til chefkonsulent Søren Gade Hansen på telefon 3378 3309 alle hverdage.

Ansøgningsfrist

Vi skal have din ansøgning senest d. 30. september 2018.
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler d. 10. oktober.

Send din ansøgning

Søg stillingen online via dette LINK. Husk at vedhæfte din ansøgning, CV samt andre relevante bilag. 

Børnerådet opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, handicap, religion og etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.