Nyt Børneråd 2019-2021

20-12-2018

Børne- og socialminister Mai Mercado har udpeget et nyt Børneråd, som tiltræder 1. januar 2019. Perioden udløber for det siddende Børneråd den 31. december 2018.


Mette With Hagensen bliver ny formand for Børnerådet. Hun er lektor på Rybners Gymnasium i Esbjerg og nyligt afgået som formand for Skole og Forældre.

Medlemmerne af det nye børneråd er:

Mette Skovgaard Væver, lektor i klinisk børnepsykologi, Institut for Psykologi, Københavns Universitet (ny udpegning)

Frans Hjort Hammer, bestyrelsesmedlem i DIF og chefkonsulent, KMD, Aarhus (ny udpegning)

Pernille Mathiesen, ledende overlæge, Børne- og Ungeafdelingen, Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse (ny udpegning)

Hanne Hartoft, adjunkt ved Juridisk Institut på Aalborg Universitet (ny udpegning)

Tina Maria Larsen, forstander for den sikrede døgninstitution Kompasset, Brønderslev (genudpegning)

Preben Siggaard, chef for Børn og Læring, Herning Kommune (genudpegning)

Læs hele pressemeddelelsen på Børne- og Socialministeriets hjemmeside.