Tvang i psykiatrien skal forklares for børn og unge

22-09-2017

Nyt informationsmateriale om tvang er på vej ud til børn og unge i psykiatrien. De efterspørger selv mere viden om tvang, viser en tidligere undersøgelse fra Børnerådet. Materialet er udviklet i et samarbejde mellem Sundheds- og Ældreministeriet, Børnerådet og Psykiatrifonden.

Det er skræmmende at opleve tvang på sig selv, men det er endnu mere skræmmende at opleve det uden at vide, hvad det er. Sådan siger Anna Plov Vejl, som er tidligere patient i børne- og ungdomspsykiatrien. Hun har været udsat for tvang mange gange siden 12-13 års alderen og deltager nu i en film, der er en del af et nyt informationsmateriale om tvang til børn og unge i psykiatrien. Sundheds- og Ældreministeriet, Børnerådet og Psykiatrifonden har sammen udviklet filmen og to pjecer, der kan udleveres af personalet, så børn og unge samt deres pårørende får en bedre forståelse for tvang. Budskabet i materialet er, at tvang er til for at beskytte og passe på patienten. Og frem for alt er tvang det sidste middel, som kun bruges, når alle andre muligheder er afprøvet først.

”Vi skal nedbringe brugen af tvang mest muligt, og det har regionerne i den seneste økonomiaftale med regeringen lovet at gøre endnu mere ud af. Men vi må også være realistiske, og tvang er en del af hverdagen for mange børn og unge i psykiatrien. Det kan være en voldsom oplevelse, især hvis man ikke forstår, hvad det er. Derfor er det så vigtigt, at vi får forklaret de unge og deres pårørende, hvorfor tvang bliver brugt, og hvad der konkret sker, så de kan komme videre efter oplevelsen med mindst mulig ubehag”, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Formand for Psykiatrifonden, Anne Lindhardt, mener, at tvang er svært at tale om: ”Det kan være voldsomt at opleve tvang, men det bliver værre i det øjeblik, man oplever det uden på forhånd at vide, hvad det er. Det er heldigvis de færreste børn og unge i psykiatrien, der kommer til at opleve det selv, men det kan ske, at man hører eller oplever andre blive behandlet med tvang. Derfor er det vigtigt at prøve at forklare, hvorfor det kan ske. Psykiatrifonden kæmper mod tabuer og stigmatisering, og vi er derfor glade for at være med til at udvikle dette informationsmateriale”, siger Anne Lindhardt.

Børnerådet har tidligere lavet en undersøgelse, hvor børn og unge fortæller om at være indlagt i psykiatrien: ”Vores undersøgelse viste tydeligt, at tvangsoplevelser er noget af det hårdeste ved at være indlagt. En af anbefalingerne fra børnene var, at der skal være mindre tvang, og at når tvangen er nødvendig, skal den ske på en skånsom måde. Børnene efterspurgte også mere information og støtte før, under og efter tvangshandlingen, så de kunne forberede sig på, hvad der kunne ske. Derfor glæder det mig, at vi nu har et informationsmateriale, der netop opfylder det behov,” siger Børnerådets formand Per Larsen.

Fakta om informationsmaterialet om tvang til børn og unge i psykiatrien:

  • I satspuljeaftalen 2015-2018 aftalte satspuljepartierne, at der skulle udgives let tilgængeligt materiale, så alle børn og unge kan få information om deres rettigheder, når det gælder tvang.
  • Materialet består af en film med interviews med fagpersoner, en tidligere patient i børne- og ungdomspsykiatrien samt scener fra psykiatriske afsnit, hvor der bl.a. vises og forklares om forskellige former for tvang.
  • Dertil er der udviklet to pjecer – én til børn og unge op til 14 år og én til børn og unge fra 15-17 år. Pjecerne har illustrationer af forskellige former for tvang samt en illustration af en eftersamtale.
  • Det anbefales, at børn og unge ser filmen og/eller læser pjecerne sammen med personalet, en forælder eller en værge, så de kan tale det igennem sammen efterfølgende.
  • Infomaterialet kan ses på www.sum.dk/tvang

Seneste tal for brug af tvang i børne- og ungdomspsykiatrien

Kontaktoplysninger i Børnerådet:

Souschef Lisbeth Sjørup, e-mail: lis@brd.dk