Kom til debat med Børnerådet på Folkemødet

12-06-2017

Børnerådets formand Per Larsen er igen i år til Folkemøde på Bornholm. Børnerådet arrangerer selv to debatter, den ene torsdag om børn i der somatiske system, og den anden lørdag om, hvordan vi undgår, at børn og unge bliver tabt i systemet.

Her kan du se, hvor du kan møde Børnerådets formand til debat om børn og unges rettigheder og forhold.

TORSDAG 15. JUNI
                                                                                               

Hvem har ansvaret for unges skilsmisse-ar?

Forskning viser tydeligt, at skilsmisse kan udgøre en risikofaktor for unges psykosociale udvikling og kan påvirke deres trivsel, skolegang og chancer for videre uddannelse. Det er vigtigt, at vi som samfund ser de unges udfordringer tidligt for at forhindre, at problemerne vokser og måske endda ender i regulære diagnoser. Tidlig hjælp virker - men hvem har ansvaret?

Deltagere:
Per Larsen, formand for Børnerådet.
Jan Kaa Kristensen, konstitueret centerchef og psykolog, Center for Familieudvikling.
Trine Hammershøy, direktør, Det Sociale Netværk.
Martin Ågerup, direktør, CEPOS.

Tid og sted:
Torsdag 15. juni kl. 13.45 – 14.45. J19 Det Sociale Netværk – Kæmpestranden

 

Børnerådets egen debat: Børn i det somatiske system - "Jeg er ikke min sygdom"

Børnerådet har for nyligt interviewet børn og unge om deres oplevelser i den somatiske del af sundhedssystemet. Børnene fortæller overordnet om gode oplevelser, hvor de har følt sig inddraget i deres behandlingsforløb, og hvor de er blevet mødt i øjenhøjde. Desværre er der også eksempler på det modsatte. Børnerådet inviterer til sundhedspolitisk debat om, hvordan vi kan forbedre børn og unges oplevelser i det somatiske system.

Deltagere:
Per Larsen, formand for Børnerådet
Pernille Mathiesen, formand, Dansk Pædiatrisk Selskab
Susanne Molin, sygeplejerske, Videnscenter for Børnesmerter 
Camilla Hersom, formand, Danske Patienter
Charlotte Fischer, regionsrådsmedlem og medlem af bestyrelsen (R), Danske Regioner 
Flemming Møller Mortensen, MF og sundhedsordfører, Socialdemokratiet

Tid og sted:
Torsdag 15. juni kl. 16.00 – 16.50. J38 Institut for Menneskerettigheder - Kæmpestranden


FREDAG 16. JUNI
                                                                                               

Hjemvendte Syrienkrigere behøver ikke være farlige

Danmark er et af de vestlige lande, hvor der rekrutteres flest Syrienkrigere, hvis man måler på landenes indbyggertal. De danske politikeres udspil til forebyggelse af radikalisering handler om mere overvågning og nye strafmuligheder eller fratagelse af statsborgerskab. Men kan denne model i virkeligheden forebygge radikalisering og ekstremisme? I fem år har Tyskland hjulpet over 300 hjemvendte Syrienkrigere. Kan Danmark lære noget af den tyske model?

Deltagere:
Per Larsen, formand for Børnerådet.
Nagieb Khaja, krigskorrespondent.
Troels Ravn, MF Socialdemokratiet.
Claudia Dantschke, Hayat Deutschland.
Julia Berczyk, Hayat Deutschland.
Katina Ali Rasmussen, Amal Hayat Denmark.

Tid og sted:
Fredag 16. juni kl. 10:30 - 11:15. E13 Civiltinget - Kampeløkke Havn

 

Egmont Fonden: Os, der er anbragt - en debat i to akter

Hvad drømmer anbragte børn og unge om, og hvad kæmper de med i forhold til uddannelse og job? I debatten får vi børnenes egne stemmer fra teatergruppen C:ntact, hvor de fortæller om, hvad det vil sige at være anbragt, og vi spørger politikere og fagfolk om, hvad de kan lære af børnene, og hvordan vi som samfund kan hjælpe andre børn og unge som dem.

Deltagere:
Per Larsen, formand for Børnerådet.
Anna Mee Allerslev, borgmester, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns kommune. Teatergruppe C:tact - børn og unge, teatergruppen C:tact.
Alfred Josefsen, tidligere direktør for Irma.
Illa Westrup Stephensen, direktør, Lær for Livet.
Louise Gade, direktør, VIA.

Tid og sted:
Fredag 16. juni kl. 13:00 - 13:45. F10 Primetime 2 - Ved Allinge Røgeri / Bibliotek

 

Børn har altid ret – eller har de?

Til september skal Danmark igen stå skoleret hos FN’s Børnekomite, og allerede på forhånd bliver vi skældt ud, fordi alt for få danske børn kender deres rettigheder. Hvordan skal vi arbejde sammen for at øge kendskabet og hvorfor?

Deltagere:
Per Larsen, formand for Børnerådet.
Emma Holten, debattør.
Jacob Bonde Nielsen, formand, Danske Skoleelever.
Karin Nødgård, socialordfører, Dansk Folkeparti.
Dorte Andreas, næstformand, Skolelederforeningen.
Dorte Lange, næstformand, Danmarks Lærerforening.
Anne Mette Friis, børn- og ungechef, UNICEF Danmark. 

Tid og sted:
Fredag 16. juni kl. 14:00 - 15:00. E1 FN Byen, Kampeløkke Havn

 

Flere børn og unge mistrives - hvad gør vi?

Hvordan kan vi på tværs af sektorer og fagområder forebygge dårlig mental sundhed, der kan udvikle sig til psykiske lidelser blandt børn og unge?

Deltagere:
Per Larsen, formand for Børnerådet
Charlotte Fischer, formand for social- og psykiatriudvalget, Danske Regioner
Thomas Adelskov, udvalgsformand, KL
Peer Nøhr-Jensen, børne- og ungdomspsykiater

Tid og sted:
Fredag 16. juni kl. 17:15 - 18:00. F3 Danske Regioner - Ved Allinge Røgeri / Bibliotek

 

17. JUNI
                                                                                               

Børnerådet egen debat: Hvordan undgår vi, at børn og unge bliver tabt i systemet?

Børn og unge tabes alt for ofte i ’systemet’, og børnene oplever, at systemer ikke taler sammen. Børnerådet har inden for de seneste år bl.a. talt med børn og unge i psykiatrien, unge der er frihedsberøvede, anbragte børn og unge og børn og unge i statsforvaltningen. Den manglende koordination er et gennemgående tema for børnene og de unge, og det er en frustrerende oplevelse for dem. Børnerådet inviterer kommuner, regioner, ministeren og fagfolk til en debat om de gode løsninger.

Deltagere:
Per Larsen, formand for Børnerådet
Mai Mercado, Børne- og socialminister, Det Konservative Folkeparti 
Maibrit Berlau, formand, Dansk Socialrådgiverforening
Jesper Christensen, socialborgmester (S), Københavns Kommune
Hanne Andersen, regionsrådsmedlem (S) og formand for Udvalget vedr tværsektorielt samarbejde, Region Hovedstaden

Tid og sted:
Lørdag 17. juni kl. 10:30 - 11:15. B16 Det Kriminalpræventive Råd – Nordlandspladsen

 

Røgfri Fremtid-quiz

To hold dyster mod hinanden om at finde løsninger på, hvordan vi får en Røgfri Fremtid.

Deltagere:
Per Larsen, formand for Børnerådet
Thomas Skov
Esben Bjerre
Anders Hede, forskningschef, TrygFonden
Dorthe Crüger, formand, Kræftens Bekæmpelse

Tid og sted:
Lørdag 17. juni kl. 12:00 - 12:45. K10 Kræftens Bekæmpelse – Kirkepladsen

 

                                                                                              

Følg også Børnerådet på Folkemødet på Børnerådets Facebookside eller på Twitter @boerneraadet