Nyheder 2016

22. marts 2016

Hvordan taler man med børn om angrebene i Bruxelles?

Sociale medier, radio og tv præges lige nu af de voldsomme nyheder om angrebene i Bruxelles. De fleste nyheder er rettet til voksne, men mange børn ikke undgå at høre og se brudstykker. Det er derfor vigtigt at tale med børnene om angrebene. Her er Børnerådets råd til, hvordan du kan gribe det an.

17. marts 2016

Ny undersøgelse fra Børnerådet: Børns oplevelser med børnehusene:

”Jeg synes ikke rigtigt, at der er noget, man kan gøre bedre”. Sådan siger en 12-årig pige, der har været til afhøring og udredning i et af de fem børnehuse, der blev etableret i 2013. En undersøgelse fra Børnerådet viser, at børn, der har været involveret i sager om seksuelle overgreb eller vold, føler sig særdeles godt hjulpet af børnehusenes indsats.

17. marts 2016

Præcis i dag bliver en generation af børn i Danmark fattigere

Fælles debatindlæg fra Børnrådet og en række andre organisationer om konsekvenserne af regeringens nye kontanthjælpsloft, integrationsydelse og 225-timersregel.

14. marts 2016

Forældres skænderier får unge til at bekymre sig om skilsmisse

En ny landsdækkende undersøgelse fra Børnerådet blandt 1.500 elever i 8. klasse viser, at forældres hyppige og højlydte skænderier får unge til at tænke på skilsmisse. De unge, der bekymrer sig om skilsmisse, har lavere livstilfredshed end andre unge.

29. februar 2016

Hver anden ung kender ikke sine rettigheder

Halvdelen af unge i 14-15-års alderen har et lavt kendskab til børns rettigheder. Derudover oplever unge fra brudte familier sjældnere at blive hørt og inddraget i familiens beslutninger end børn i kernefamilier. Det viser en ny landsdækkende undersøgelse blandt 1.500 elever fra 8. klasse.

12. februar 2016

Børnerådet roser ny lov om videoafhøring af børn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

Folketinget har i dag vedtaget en lovændring, der vil få stor betydning for børn, der har været udsat for et seksuelt overgreb. Fra 1. april vil børn op til 15-års-alderen kunne få deres afhøring videofilmet. Videooptagelsen vil indgå som barnets vidneforklaring i retssalen – og på den måde undgår børnene at skulle møde op og gennemleve overgrebet og fortælle om det igen og igen.

27. januar 2016

European ombudspersons for children raise alarm: unacceptable safety risks for children on the move

Amsterdam, 25 January 2016 - Refugee children on the move face major safety risks during their journey to and through Europe. These risks include death, illness, trafficking, separation from parents, extortion by smugglers and exploitation and abuse. European countries and institutions are failing to protect children on the move. This is concluded by the Taskforce Children on the Move, formed by the European Network of Commissioners and Ombudspersons for children (ENOC).