Unge overvurderer, hvor accepteret alkohol er blandt jævnaldrende

19-12-2016

Overdrevne forestillinger, om hvor meget jævnaldrende synes, det er i orden at drikke og ryge, trives i bedste velgående blandt unge. Det viser en ny undersøgelse fra Børnerådet blandt 1.390 elever i 9. klasse. Undersøgelsen viser også, at næsten hver fjerde ung synes, det er i orden at drikke sig så fuld, at man ikke kan huske noget dagen efter.

Unge i 9. klasse er overbeviste om, at over halvdelen af deres jævnaldrende synes, det er i orden at drikke sig fuld hver weekend. Men spørger man de unge, er det hver femte, der synes, det er i orden. De unge overvurderer også andre unges opfattelse af hash og cigaretter. Overdrevne forestillinger, om hvad andre unge gør og tænker, påvirker de unges eget forbrug af alkohol og røg, viser undersøgelser.

Det får Børnerådets formand til at efterlyse mere oplysning til de unge, om hvad deres jævnaldrende gør, tror og tænker: ”Hvis unge tror, at alle de andre synes, det er sejt og helt normalt at drikke sig sanseløst beruset og ryge hash og cigaretter, vil de selvfølgelig gerne leve op til den forestilling. Vi har i mange år vidst, at de unges gøren og laden kan ændres, hvis de bliver oplyst om, hvad deres jævnaldrende reelt mener og gør. Det er på tide, at vi for alvor sætter ind med mere oplysning til de unge,” siger Børnerådets formand Per Larsen.

Læs Børnerådets BørneIndblik: Unge overvurderer, hvor accepteret alkohol er blandt jævnaldrende

Undersøgelsen bekræfter billedet af en udbredt drukkultur blandt danske unge. Langt størstedelen har haft deres alkoholdebut i 9. klasse, og halvdelen af dem har drukket sig så fulde inden for den seneste måned, at de ikke kan huske noget dagen efter. Og det er helt i orden, mener hver fjerde ung. De fleste unge peger på, at de drikker og ryger, fordi deres venner gør det. Men som 15-årige Storm fortæller, smitter voksnes alkoholforbrug også af på de unge: ”Alle voksne mennesker drikker noget alkohol en gang imellem, så på den måde tænker jeg, det er mere acceptabelt at drikke end at ryge hash og cigaretter."

Undersøgelsen viser også en sammenhæng mellem de unges trivsel, og hvor meget de drikker og ryger. Over en tredjedel af unge, der mistrives, er på druk flere gange om måneden, ryger mere og har prøvet at ryge hash. Denne gruppe af unge er også mere tilbøjelige til at drikke for at være en del af fællesskabet og for at glemme deres problemer. ”Samlet set peger undersøgelsen på en usund rusmiddelkultur. Voksne skal huske at være rollemodeller, der hjælper unge med at have fællesskaber, hvor omdrejningspunktet ikke er druk og rygning,” mener Per Larsen.

Andre resultater fra undersøgelsen

  • 87 pct. af de unge har prøvet at drikke alkohol mindst én gang. Halvdelen af dem har prøvet det mange eller en del gange.
  • 23 pct. af de unge synes, det er i orden at drikke sig så fuld, at man ikke kan huske noget dagen efter.
  • 20 pct. af de unge mener, det er i orden at drikke sig fuld hver weekend. Men de tror, at 54 procent af deres jævnaldrende mener, det er i orden.
  • 10 pct. af de unge mener, det er i orden at ryge hash til fester. Men de tror, at 21 procent mener, det er i orden.
  • 30 pct. af de unge mener, det er i orden at ryge cigaretter til fester. Men de tror, at 57 procent mener, det er i orden.
  • Majoriteten af de unge siger, at de drikker og ryger cigaretter og hash, fordi deres venner gør det.
  • Mere end hver tredje, der oplever 5-8 former for ugentlig mistrivsel, ryger og drikker mere end andre unge.

Om Undersøgelsen
Analysen bygger på en spørgeskemaundersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel samt en række kvalitative uddybende interview. Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført i november-december 2015, og 93 pct. af de unge, der deltog, var mellem 15 og 16 år. Undersøgelsens metoder er beskrevet bagerst i notatet.