Ny fælles aktionsplan mod mobning

18-08-2016

Kun i fællesskab kan mobning bekæmpes og forebygges. Det er et af budskaberne i aktionsplanen mod mobning, som Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Børnerådet, Red Barnet og Børns Vilkår lancerer i dag som en del af kampagnen ”Alle for en mod mobning”.

Første skoledag er for de fleste børn en festdag med flag, fejring og store forhåbninger. Langt størstedelen af de spændte børn regner også med, at det bliver nemt at finde venner i skolen, viser en undersøgelse fra Børnerådet. Desværre er virkeligheden, at mange kommer til at opleve mobning på et tidspunkt i deres skoletid. I den seneste trivselsmåling fra landets folkeskoler svarer hver femte elev i 4.-9. klasse, at de har oplevet at blive mobbet inden for det seneste år.

Derfor har minister for børn, undervisning og ligestilling, Ellen Trane Nørby, taget initiativ til en fælles aktionsplan mod mobning, som er udarbejdet i samarbejde med Børnerådet, Red Barnet og Børns Vilkår og med Mary Fonden som sparringspartner. Den fælles aktionsplan indeholder anbefalinger til, hvordan alle aktører omkring børn og unge kan bekæmpe og forebygge mobning. Det gælder både i det virkelige liv og i børn og unges færden på internettet, hvor mobning er blevet et udbredt fænomen. Børnerådets undersøgelse om unge og digital mobning viser eksempelvis, at hver femte unge har oplevet at få ondsindede private beskeder på sociale medier.

Børnerådets formand, Per Larsen, er begejstret for tiltaget: "Det er børns konventionsmæssige ret at kunne gå i skole uden at opleve mobning. Talrige undersøgelser fra Børnerådet bekræfter desværre, at der ikke sker nok, når det handler om at nedbringe antallet af børn, der bliver mobbet. Hvis vi vil mobning til livs, må vi løfte i flok, og så er jeg især tilfreds med at aktionsplanen også peger på politiske og lovmæssige tiltag. Det er der brug for," siger Per Larsen.

Mobning skal bekæmpes hver dag
Mobning er udtryk for en usund kultur i fællesskabet, og indsatsen skal ikke kun fokusere på det enkelte barn. Det kræver vedvarende og bredt forankrede indsatser at bekæmpe mobning. Derfor er en anbefaling eksempelvis, at lovgivningen bør ændres, så der er mulighed for at sanktionere, hvis skolerne ikke udarbejder en antimobbestrategi. Her halter en del skoler efter, lidt mere end hver tredje af folkeskolerne har nemlig slet ikke en antimobbestrategi, ifølge tal fra Red Barnet.

"Det er vigtigt, at vi kan gribe ind, hvis skolerne ikke lever op til deres ansvar. Vi ved fra Børnerådets egne undersøgelser, at god stemning i klassen og godt kammeratskab er afgørende for børnenes indlæring og lyst til at gå i skole. Derfor skal vi sikre, at de voksne omkring dem er forpligtede til at handle, når der opstår en dårlig kultur," siger Per Larsen.

Om kampagnen og aktionsplan mod mobning:

  • Aktionsplanen indeholder anbefalinger til stat, kommunalforvaltninger og organisationer. Derudover er der tre pixiudgaver af aktionsplanen med anbefalinger målrettet dagtilbud, grundskolen og ungdomsuddannelserne. Maryfonden har deltaget som faglig sparringspartner.
  • På hjemmesiden www.alleforenmodmobning.dk kan du finde materiale om mobning, anbefalinger og arbejdsredskaber. Siden opdateres løbende med nyt materiale. 
  • En række OL-atleter er ambassadører for kampagnen og fortæller om deres egne oplevelser med mobning. Se mere på facebook.com/AlleForEnModmobning.

Læs mere om mobning og find genveje til hjælp og rådgivning til børn på: www.børneportalen.dk

Læs hele aktionsplanen