Hvordan taler man med børn om angrebene i Bruxelles?

22-03-2016

Sociale medier, radio og tv præges lige nu af de voldsomme nyheder om angrebene i Bruxelles. De fleste nyheder er rettet til voksne, men mange børn ikke undgå at høre og se brudstykker. Det er derfor vigtigt at tale med børnene om angrebene. Her er Børnerådets råd til, hvordan du kan gribe det an.

Man kan og skal ikke skjule for børn, at der er sket noget meget alvorligt i Bruxelles. Det er i stedet vigtigt at hjælpe børn med at fordøje og bearbejde de indtryk, de får. Det gør man blandt andet ved at lytte til dem og forklare, hvad der er sket. Meldingerne skal være enkle og konkrete og uden for mange detaljer.

Børn har ret til information – og omsorg 

Børn har både behov for og ret til information om, hvad der sker i verden. Men børn har samtidig krav på beskyttelse og omsorg. Det er de voksne, der er omsorgspersoner for børnene. Og det er dem, der skal vurdere, hvad det enkelte barn eller gruppen af børn har brug for mht. snak og forklaringer. Børn fra 6-årsalderen og et godt stykke ind i skolealderen er typisk dem, der har mest brug for at snakke med voksne om, hvad det er, der foregår. Myter er værre end fakta 

Børn har en livlig fantasi, og deres tanker løber let løbsk. Det er vigtigt, at man ikke bagatelliserer børnenes angst ved fx at sige, at de ikke skal tænke på det, der er sket. Myter kan let give anledning til større frygt end fakta. Det er derfor en god idé at stille konkrete spørgsmål til børnenes fantasibilleder og hjælpe dem med at afmystificere de uhyggelige tanker.

Tal sammen om angrebene - hvis børnene selv spørger
Nogle børn vil spørge meget til angrebene og konsekvenserne, og de vil være interesserede og bekymrede. Vær åben over for børnenes spørgsmål og svar ærligt på en måde, der er tilpasset barnets alder. Andre børn interesserer sig ikke for angrebene. Man skal derfor have antennerne ude og vurdere behovet for en snak. Pres ikke problemstillinger ned over hovedet på børn. Børn har lov til at være børn.

Berolig dine børn
Børn skal beroliges med, at de ikke er i fare. Forklar børnene, at der er mange voksne, der arbejder på at opklare sagen, og at de gør alt, hvad de kan, for at et sådant angreb ikke finder sted igen. Fortæl også børnene, at der er mange, der hjælper de sårede og deres pårørende, og at du, som barnets forældre vil gøre alt, hvad du kan for at passe på jeres familie.

Se tv-nyheder sammen med børnene
Helt små børn, der ikke umiddelbart forstår indholdet, har ikke gavn af at se nyheder i tv. Lyde, billeder og voksnes egne reaktioner kan virke voldsomt på dem – lad derfor aldrig tv'et køre. Det kan være en god ide at se nyheder sammen med dit barn. Her i påsken sender de særligt tilrettede børnenyheder, 'Ultra Nyt', desværre ikke. Men det kan alligevel være en god ide at se nyheder sammen med dit barn, da det er en god lejlighed til, at barnet kan stille spørgsmål og få opklaret tvivl. Sæt god tid af, så I også bagefter kan tale om, hvad I har set.