Hver anden ung kender ikke sine rettigheder

29-02-2016

Halvdelen af unge i 14-15-års alderen har et lavt kendskab til børns rettigheder. Derudover oplever unge fra brudte familier sjældnere at blive hørt og inddraget i familiens beslutninger end børn i kernefamilier. Det viser en ny landsdækkende undersøgelse blandt 1.500 elever fra 8. klasse.

Undersøgelsen viser, at blot hver tiende ung har et højt kendskab til egne rettigheder. Drengene vurderer i højere grad end pigerne, at de kender deres rettigheder. Derudover bedømmer unge med en anden etnisk baggrund end dansk deres kendskab til børns rettigheder højere end de etnisk danske unge.

Læs Børnerådets Børneindblik: 'Hver anden ung kender ikke sine rettigheder'

Børnerådets formand Per Larsen siger: ”Desværre ser vi, at alt for mange unge mangler viden om deres rettigheder. Derfor vil jeg opfordre regeringen og undervisningsministeren til at sørge for, at Børnekonventionen kommer på skoleskemaet, så alle børn og unge får kendskab til deres egne rettigheder.”

Børnekonventionen giver blandt andet børn og unge ret til at blive inddraget i beslutninger, der vedrører dem. Denne undersøgelse viser, at det betaler sig at inddrage de unge: 79 pct. af unge, der har haft medbestemmelse ift., hvor de skal bo, er tilfredse med deleordningen. Det samme gælder for 51 pct. af de unge, der ikke er blevet spurgt om deres deleordning.

”Børn og unge vil gerne have indflydelse på deres liv. Og vores undersøgelse viser tydeligt, at inddragelse virker. Det er en af de rettigheder, alle børn og unge skal kende, så de kan gøre opmærksom på, at de skal høres og inddrages, Derfor skal der være klarere krav til skolerne om at undervise eleverne i Børnekonventionen og i rettigheder i almindelighed,” siger Per Larsen.

Undersøgelsens hovedresultater

  • 10 pct. af de unge vurderer deres kendskab til børns rettigheder som højt, 40 pct. som moderat, mens 50 pct. vurderer det som lavt. 
  • 82 pct. af unge, der lever i kernefamilier, har ofte en fornemmelse af, at forældrene lytter til dem. Det samme gælder for 73 pct. af unge, der lever alene med én forælder og 66 pct. af unge, der bor med én forælder og dennes nye partner. 
  • 89 pct. af de unge er tilfredse med deres privatliv derhjemme. Men det gælder blot 82 pct. af unge med anden etnisk baggrund end dansk.
  • 79 pct. af unge fra brudte familier, der er blevet inddraget ift., hvor de skal bo, er tilfredse med deleordningen. Det samme gælder for 51 pct. af de unge, der ikke er blevet spurgt. 

Om undersøgelsen
Børneindblikket er en del af Børnerådets undersøgelse ’Familieliv’, der stiller skarpt på, hvordan elever i 8. klasse oplever og forholder sig til familieliv – herunder emner som skilsmisse, rettigheder, hverdagsliv, fritidsliv og afsavn. Undersøgelsen er finansieret af VELUX FONDEN.

Analysen bygger på en spørgeskemaundersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel blandt 1.537 elever i 8. klasse samt interviews med seks elever fra 8. klasse. Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført i maj 2015. Undersøgelsens metoder er beskrevet bagerst i Børneindblikket.