Fysisk og psykisk vold er stadig en del af mange børns hverdag

14-11-2016

9 pct. af børnene i 7. klasse har været udsat for grov fysisk vold som slag og spark inden for de sidste 12 måneder i forbindelse med en uenighed med en voksen derhjemme. Mere end hver fjerde har været udsat for grov eller mindre grov fysisk vold. Det viser en ny undersøgelse blandt 4.039 elever i 7. klasse.

På trods af at revselsesretten blev afskaffet for snart 20 år siden, bliver alt for mange børn stadig udsat for vold i hjemmet. Børnerådets undersøgelse viser også, at det ikke kun er fysisk vold, børnene oplever. 17 pct. har været udsat for psykisk vold derhjemme inden for det seneste år, fx har børnene oplevet at blive nedgjort eller truet, eller de har overværet vold mod andre i familien. 10 pct. af børnene har kendskab til, at deres søskende er blevet udsat for trusler eller vold.

Læs Børnerådets BørneIndblik: Fysisk og psykisk vold er stadig en del af mange børns hverdag

Børnerådets formand Per Larsen er chokeret over tallene i undersøgelsen: ”Børn må simpelthen ikke udsættes for vold. Vi ved, at både fysisk og psykisk vold har alvorlige konsekvenser for børns trivsel, sundhed og udvikling. Derfor skal det være helt klart for forældre, at vold ikke er acceptabelt. Vi er nødt til at blive bedre til at spotte og hjælpe de forældre, der føler sig nødsaget til at ty til vold i opdragelsen, og hjælpe de børn, hvis forældre slet ikke magter forældrerollen.”

Undersøgelsen peger på en række faktorer, der øger børns risiko for at blive udsat for vold. Fx har børn fra familier med færre eller flere penge end gennemsnittet større risiko for at blive udsat for vold, end børn fra middelklassefamilier. Det samme gælder for børn, hvis forældre har et alkohol- eller stofmisbrug, og børn, som har en diagnose, fx ADHD eller autisme.

”Der er desværre nogle børn, som er i særlig risiko for at blive udsat for vold. Dem skal vi sørge for at fokusere på i indsatsen mod vold. Det er især en opfordring til de fagprofessionelle ude omkring børnene. Jeg tror, der er behov for at kigge grunduddannelserne efter med fokus på at styrke indsatsen omkring vold mod børn,” siger Per Larsen.

Andre resultater fra undersøgelsen

  • 29 pct. af børnene i 7. klasse er som følge af en uenighed med en af de voksne derhjemme blevet udsat for mindre grov eller grov fysisk vold inden for de seneste 12 måneder.
  • Mødre (21 pct.) udsætter oftere end fædre (18 pct.) børnene for mindre grov fysisk vold. Mødre og fædre er lige voldsudøvende, når det gælder den grove vold.
  • Børn med etnisk dansk baggrund (28 pct.) udsættes oftere for mindre grov fysisk vold derhjemme, sammenlignet med børn med anden etnisk baggrund end dansk (23 pct.). Børn med anden etnisk baggrund end dansk (15 pct.) udsættes til gengæld oftere for grov vold sammenlignet med børn med etnisk dansk baggrund (9 pct.).
  • De børn, der har været udsat for fysisk eller psykisk vold, oplever langt flere former for mistrivsel end andre børn.
  • 32 pct. af de børn, der svarer ja til spørgsmålet om, hvorvidt de er blevet udsat for vold, har fortalt om volden til nogen, 44 pct. svarer, at de ikke har fortalt det videre.

Om undersøgelsen
Analysen bygger på en spørgeskemaundersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel, som blev gennemført i september 2016. 23 pct. af de børn, der har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, var 12 år, 71 pct. var 13 år, og 6 pct. var 14 år. Vi betegner samlet set gruppen som 12-13-årige. Undersøgelsens metoder er beskrevet bagest i notatet.

Spørgeskemaundersøgelsen er en del af den landsdækkende kampagne #stopvoldmodbørn, som Børnerådet, Red Barnet, Børns Vilkår og Danmarks Radio har indgået samarbejde om. Det fælles projekt er støttet af TrygFonden.

Logoer Samlet 1