Forældres skænderier får unge til at bekymre sig om skilsmisse

14-03-2016

En ny landsdækkende undersøgelse fra Børnerådet blandt 1.500 elever i 8. klasse viser, at forældres hyppige og højlydte skænderier får unge til at tænke på skilsmisse. De unge, der bekymrer sig om skilsmisse, har lavere livstilfredshed end andre unge.

Unge, der tænker på, om deres forældre skal skilles, scorer lavere på flere trivselsparametre. De taler sjældnere med nogen, hvis de har problemer, bekymringer eller sorger. Desuden føler 40 pct. af de unge, der ofte tænker på skilsmisse, sig altid eller af og til ensomme. Det samme gælder for 21 pct. af de unge, der sjældnere tænker på skilsmisse.

Læs Børnerådets Børneindblik: 'Forældres skænderier får unge til at bekymre sig om skilsmisse'.


Børnerådets formand Per Larsen er bekymret: ”Der er behov for øget fokus på de børn og unge, der i deres stille sind går med tunge tanker om skilsmisse. Forældrene skal overveje, hvad det betyder for deres børn, når de skændes. Og så vil jeg opfordre andre voksne, fx lærere eller pædagoger, til at tale med barnet, hvis de fornemmer, at der er noget galt.”

De unges svar viser, at de fleste kommer fra velfungerende familier med en god stemning til daglig. 7 pct. af de unge oplever dog, at der er rigtig dårlig eller dårlig stemning derhjemme. Stemningen hænger sammen med de unges livstilfredshed: 43 pct. af de unge, der til daglig oplever dårlig eller rigtig dårlig stemning derhjemme, giver udtryk for lav livstilfredshed, mens det samme gælder for 12 pct. af de unge, der synes, at stemningen derhjemme er rigtig god eller god.
     
”Der kan være mange grunde til, at stemningen derhjemme er dårlig. Nogle skal måske overveje, om hverdagen er for presset. Samtidig må vi igen appellere til vores politikere om at påtage sig ansvaret for at skabe bedre vilkår for børnefamilier i Danmark. Det kan give forældrene den tid, der skal til for at skabe trygge rammer for deres børn,” siger Per Larsen.

Undersøgelsens hovedresultater

  • 14 pct. af unge, der lever i kernefamilier, tænker altid eller af og til på, om deres forældre skal skilles.
  • De unge, der oftere tænker på, om deres forældre skal skilles, trives dårligere på en række områder end andre unge. Fx føler 40 pct. sig altid eller af og til ensomme, mens det samme gælder for 21 pct. af de unge, der sjældnere tænker på skilsmisse.
  • 71 pct. af de unge fortæller, at de taler med andre, hvis de har problemer, bekymringer eller sorger, mens dette kun gælder for 62 pct. af de unge, der oftere tænker på, om forældrene skal skilles.
  • 7 pct. af de unge oplever, at der på en helt almindelig dag er dårlig eller rigtig dårlig stemning hjemme hos dem. 89 pct. mener, der er god eller rigtig god stemning.
  • De unges livstilfredshed hænger sammen med stemningen derhjemme. 43 pct. af de unge, der til daglig oplever dårlig eller rigtig dårlig stemning derhjemme har lav livstilfredshed, mens det samme gælder for 12 pct. af de unge, der synes, stemningen derhjemme er rigtig god eller god.


Om undersøgelsen

Børneindblikket er en del af Børnerådets undersøgelse ’Familieliv’, der stiller skarpt på, hvordan elever i 8. klasse oplever og forholder sig til familieliv – herunder emner som skilsmisse, rettigheder, hverdagsliv, fritidsliv og afsavn. Undersøgelsen er finansieret af VELUX FONDEN.

Analysen bygger på en spørgeskemaundersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel blandt 1.537 elever i 8. klasse samt interviews med seks elever fra 8. klasse. Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført i maj 2015. Undersøgelsens metoder er beskrevet bagerst i Børneindblikket.