Børnerådet roser ny lov om videoafhøring af børn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

12-02-2016

Folketinget har i dag vedtaget en lovændring, der vil få stor betydning for børn, der har været udsat for et seksuelt overgreb. Fra 1. april vil børn op til 15-års-alderen kunne få deres afhøring videofilmet. Videooptagelsen vil indgå som barnets vidneforklaring i retssalen – og på den måde undgår børnene at skulle møde op og gennemleve overgrebet og fortælle om det igen og igen.

Børnerådet er glad for lovændringen, der kommer på baggrund af en undersøgelse, rådet har lavet i samarbejde med Rigshospitalets Center for Seksuelle Overgreb blandt børn, der har vidnet i en retssal. Undersøgelsen viste, at det er stærkt belastende for børnene at skulle vidne i retssalene, hvor gerningsmænd- og kvinder, aggressive forsvarere og ventetider på halve og hele år er en del af oplevelsen.

Læs Børnerådets undersøgelse: ”Retten er ikke et sted for børn”

Børnerådets formand Per Larsen er begejstret for den nye aldersgrænse: ”Det er helt rigtigt set af justitsministeren at give disse udsatte børn adgang til videoafhøring i stedet for at tvinge dem gennem lange, traumatiserende og helt unødvendige retssager. Der er tale om krænkede børn, som har brug for den bedste omsorg og beskyttelse, vi overhovedet kan give dem.”

Ifølge Børnerådets undersøgelse hæmmer de lange retssagsforløb børnenes helingsproces efter overgrebet. Flere af børnene i undersøgelsen peger på, at retssagen ofte først starter, længe efter overgrebet har fundet sted. De oplever, at deres arbejde med at lægge krænkelsen bag sig og genetablere et normalt liv bliver sat i stå eller ligefrem ødelægges af turen gennem retssystemet.

Børnene fortæller også, at den voldsomme oplevelse, det kan være at vidne i sin egen sag, ofte går ud over deres evne til at afgive korrekt vidneforklaring. Nervøsitet, risikoen for at møde gerningsmanden og forsvarernes nærgående spørgsmål opleves som intimiderende og skræmmende for børnene, forklarer de.

Videoafhøringer af børn foretages af særligt uddannede politifolk, og de finder sted i et af de fem Børnehuse, der blev etablerer i 2013. Børnerådet opfordrer nu regeringen til at sikre, at det øgede antal videoafhøringer, der følger med lovændringen, ikke belaster Børnehusenes økonomi og øvrige ressourcer.

Per Larsen siger: ”Det er klart, at der nu bliver brug for øget kapacitet i Børnehusene. Derfor skal der følges op med finansiering i det omfang, det viser sig nødvendigt. Børnehusene er et særdeles vigtigt tilbud til børn, der har været udsat for overgreb, og jeg vil stærkt anbefale, at regeringen sikrer optimale forhold, så der ikke opstår flaskehalse i systemet.”