Børn og unge, der lider afsavn, udelukkes fra fællesskabet

05-09-2016

Hvis børn og unge må undvære at holde fødselsdag eller sige nej tak til at gå til fodbold på grund af familiens økonomi, går det ud over trivslen. Det viser en ny undersøgelse om afsavn fra Børnerådet blandt 1.616 børn i 4. klasse og 1.390 unge i 9. klasse.

Hvert fjerde barn i 4. klasse i Danmark oplever at savne almindelige goder, som at gå til fritidsaktiviteter, at få morgenmad eller være på ferie uden for deres hjem. Netop fritidsaktiviteter og børnefødselsdage er for mange adgangsbilletten til et socialt liv, og derfor har det stor betydning for børnene og de unges trivsel, hvis de ikke kan deltage.

Læs Børnerådets Børneindblik: Børn og unge, der lider afsavn, udelukkes fra fællesskabet

Børnerådets undersøgelse viser også, at de børn og unge, der oplever afsavn i hverdagen, trives dårligere end deres kammerater. Fx viser undersøgelsen en sammenhæng mellem at opleve afsavn og føle sig upopulær, have mavepine og være ked af det.

Undersøgelsen får Børnerådets formand Per Larsen til at efterlyse et fornyet fokus på børnefattigdom: ”Det er en skandale, at politikerne har sløjfet fattigdomsgrænsen, for der er i høj grad brug for, at vi kan holde øje med udviklingen af børnefattigdom. Gør vi ikke det, kan vi ikke handle på den. En fattigdomsgrænse i sig selv, løser ikke problemet. Men det er nødvendigt at genindføre den og supplere med afsavnsundersøgelser som denne her, der kan fortælle os om konsekvenserne af fattigdom.”

Undersøgelsen viser, at bestemte grupper af børn og unge er i større risiko for at opleve afsavn end andre. Det gælder børn og unge fra brudte familier og med etnisk minoritetsbaggrund. Fx har 19 pct. af børn med etnisk minoritetsbaggrund ikke mulighed for at gå til en fritidsaktivitet, mens det kun gælder for 8 pct. af børn med etnisk dansk baggrund. Det får Per Larsen til at advare mod de kommende reformer af integrations- og kontanthjælpsydelser:

”Det er på tide, det går op for politikerne, at det går ud over en masse børn og unges trivsel, når de skærer i de sociale ydelser. Med reformerne af integrationsydelsen og kontanthjælpsloftet presser man dem, der i forvejen er pressede. Det, frygter jeg, kommer til at betyde, at mange flere børn vil komme til at mærke fattigdom, som har store konsekvenser for deres videre liv. Reformer, som er møntet på forældrene, rammer børnene indirekte, og det er ekstremt uhensigtsmæssigt.”

Undersøgelsens hovedresultater

  • Hvert fjerde barn i 4. klasse oplever afsavn. 18 pct. oplever ét afsavn, mens 8 pct. oplever to eller flere afsavn.
  • 17 pct. af eleverne i 9. klasse oplever afsavn. 14 pct. lever med ét afsavn, mens 3 pct. oplever to eller flere afsavn.
  • Børn og unge fra brudte familier oplever flere afsavn end børn og unge, der bor sammen med begge forældre.
  • Børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund oplever flere afsavn end børn med etnisk dansk baggrund.
  • Hver fjerde ung i 9. klasse, der oplever to eller flere afsavn, føler sig upopulære blandt jævnaldrende. Til sammenligning gælder det kun for to pct. af de unge, som ingen afsavn oplever.
  • 26 pct. af de unge, som lever med to eller flere afsavn angiver, at de er kede af det mindst én gang om ugen. Det samme gælder for 11 pct. af de unge, som ikke oplever afsavn.

Om undersøgelsen
Analysen er et resultat af to forskellige spørgeskemaundersøgelser. Én undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel blandt 1.390 unge i 9. klasse, samt en undersøgelse blandt 1.616 børn i 4. klasse. Derudover bygger analysen på en række kvalitative uddybende interviews. Undersøgelsens metoder er beskrevet bagerst i Børneindblikket.