Børn har ret til et liv uden vold

19-11-2016

Rigtig mange af de børn, der bliver udsat for vold, er slet ikke klar over eller er meget i tvivl om, hvorvidt det er vold.

Af Per Larsen, formand for Børnerådet, Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår, Jonas Kelding Lindholm, generelsekretær for Red Barnet. Bragt i Jyllands-Posten, 19.11.2016 

»Jeg elsker jo min far meget højt, og derfor bliver jeg endnu mere ked af det, når han slår mig. Min far var faktisk engang en rigtig god far. Jeg ønsker mig min gode gamle far tilbage.«

Børns kendskab til og mulighed for at bruge deres rettigheder skal prioriteres højt i folkeskolen. Sådan lyder det fra en 11-årig dreng til Børnetelefonen hos Børns Vilkår. Han er et af de mere end 1.000 børn, der sidste år ringede til Børnetelefonen for at tale om vold i hjemmet. En ny undersøgelse fra Børnerådet viser desuden, at 9 pct. af børn i 7. klasse er blevet udsat for grov fysisk vold som slag og spark det seneste år. Dét er billedet her knap 20 år efter afskaffelsen af revselsesretten. Det kan vi hverken være tilfredse med eller sidde overhørig.

Sidste år underskrev verdens ledere FN’s verdensmål. Et af disse er, at vold mod børn skal være udryddet i 2030. Den danske regering har også underskrevet erklæringen og skal derfor skrive verdensmålet ind i regeringens handlingsplan. Med andre ord står vi med en historisk mulighed for at arbejde politisk og målrettet med at stoppe vold mod børn. På baggrund af vores faglige viden og de erfaringer, børn og unge fortæller os om, vil vi som børneorganisationer meget gerne bidrage til handlingsplanen.

Rigtig mange af de børn, der bliver udsat for vold, er slet ikke klar over eller er meget i tvivl om, hvorvidt det er vold. Hvis børn kender deres rettigheder, får de lettere ved at bede om hjælp, passe på hinanden og sige fra. I år markerer flere end 240 skoler landet over børnerettighedsdagen i samarbejde med Red Barnet. Men vi skal nå alle børn. Børns kendskab til og mulighed for at bruge deres rettigheder skal prioriteres højt i folkeskolen.

Brug for oplysning
Forældre, der tyr til vold i opdragelsen, har brug for oplysning, vejledning og støtte, f.eks. gennem kampagner. De skal vide, hvor de kan søge hjælp og rådgivning til at opdrage deres barn uden vold. Uanset om vold er udtryk for afmagt, manglende viden eller sociale udfordringer, skal forældre vide, at det er muligt at opdrage med hjertet og ikke med hånden.

Børnene er særligt i tvivl, når det gælder psykisk vold. Det er en abstrakt størrelse, hvor mærkerne sidder indeni og ikke uden på kroppen. Der er altid psykisk vold, når der er fysisk vold. Og vi ved, at den psykiske vold gør lige så stor skade på børnene som fysisk vold. Utryghed, uforudsigelighed i hverdagen – hvornår rammer de næste slag eller spark? Den angst sammen med tillidsbruddet sætter sig dybt i børnene.

Det kalder på et øget fokus. Et sted at starte er i børnehusene, hvor der samarbejdes mellem sociale myndigheder, politi og sundhedsfagligt personale. Netop fordi psykisk vold er både underbelyst og underrapporteret, bør det stå sort på hvidt i lovgivningen, at børnehusene også skal varetage sager, hvor der er tale om psykisk vold mod børn og ikke blot sager om ”overgreb”, som der står i dag.

Mistrivsel skal spottes i tide
Vi som fagfolk og omverden må ikke også svigte de børn, der allerede er blevet svigtet af deres forældre. Derfor skal vi forebygge og sikre, at alle fagfolk – også dem, der arbejder med de helt små børn – er rustede til at kunne spotte mistrivsel hos børn, der kan skyldes vold. Oprustningen bør bl.a. fokusere på den psykiske vold og psykiske problemstillinger hos forældre samt på den skærpede underretningspligt.

Der er – heldigvis – mange muligheder for at forbedre indsatsen mod vold mod børn. For vold skal stoppe nu. Konsekvenserne er alt for store. Børnene mistrives fysisk og psykisk, de har svært ved at koncentrere sig i skolen, og måske reagerer de ved at vende smerten indad eller udad i vrede og selvskadende adfærd. De har det svært i relationer, fordi de har oplevet så store svigt og tillidsbrud fra dem, der skulle passe på dem.

Mange har brug for ekstra hjælp til selv at blive gode forældre. Derfor er det afgørende, at vi – forældre, fagfolk og omverden – står sammen om at stoppe vold mod børn.