Alt for få børn er klar over, at vold mod børn er forbudt

15-11-2016

Børn mangler viden om, hvad der er rigtigt og forkert, når det handler om fysisk og psykisk vold. Særligt slemt står det til hos de børn, som selv har været udsat for vold. De er også i højere grad tilbøjelige til at mene, at vold er i orden, viser en ny undersøgelse blandt 4.039 elever i 7. klasse.

Læs Børnerådets BørneIndblik: Alt for få børn er klar over, at vold mod børn er forbudt

Der er alt for store huller i børns viden, når det handler om at definere vold. 17 pct. af børnene i 7. klasse er i tvivl om, hvorvidt forældre må ruske deres børn, og 20 pct. tror, at ældre søskende må slå mindre søskende i forbindelse med et skænderi. Når det handler om psykisk vold, er børnene endnu mere usikre på, hvad der er rigtigt og forkert. Fx mener over halvdelen af børnene, at det er tilladt for forældre at tage børns ting fra dem, hvis de ikke opfører sig ordentligt.

Det får Børnerådets formand Per Larsen til at efterlyse en massiv oplysningsindsats: ”De her tal kalder på, at vi bliver meget bedre til at formidle viden om vold og rettigheder til børn. Rettigheder skal simpelthen på skoleskemaet, for i dagens Danmark må børn ikke være så meget i tvivl om, hvad der er lovligt i forhold til vold.”

Undersøgelsen viser desuden, at børn, der selv har været udsat for vold, gennemgående har en anden opfattelse af både fysisk og psykisk vold end deres jævnaldrende. De tror fx, at 38 pct. af deres jævnaldrende har været udsat for vold. Det tilsvarende tal for de børn, der ikke selv har været udsat for vold, er 18 pct. De børn, der selv har været udsat for vold, vurderer ligeledes oftere end andre børn, at en given voldssituation ikke er vold. Og spørger man børnene, hvad, de synes, er i orden, mener hvert fjerde barn, der har været udsat for fysisk vold i hjemmet, at det er i orden, at forældre rusker deres barn, hvis barnet ikke hører efter, mens 12 pct. af de børn, der ikke har oplevet vold, deler det synspunkt.

”Børnene tilpasser deres virkelighed og holdninger til den tilværelse, de selv lever. Det er en måde at tackle de barske realiteter på. Og det understreger, hvor vigtigt det er at få fortalt de her børn, at børn har ret til et liv uden vold, og at der er voksne, der kan hjælpe dem,” siger Per Larsen.

Andre resultater fra undersøgelsen

  • Drenge synes oftere end piger, at nogle typer vold er i orden.
  • 16 pct. vurderer, at det er vold at blive låst inde på værelset som følge af at have svaret sin forælder igen. Dog mener 71 pct. af børnene, at det ikke er i orden.
  • Børn med anden etnisk baggrund end dansk er oftere enige i, at det er i orden, at forældre bruger vold, end børn med etnisk dansk baggrund er.
  • 34 pct. af de børn, der har været udsat for vold fra en voksen i hjemmet, mener, at reglerne i Danmark tillader forældre at ruske deres barn, hvis barnet ikke hører efter. Det samme gælder for 18 pct. af de børn, der ikke har været udsat for fysisk vold derhjemme.
  • Hvert tredje barn, der selv har oplevet vold eller trusler derhjemme, kender andre børn i en lignende situation. Den tilsvarende andel for børn, der ikke har været udsat for vold i hjemmet, er 17 pct.
  • 58 pct. af de børn, der har kendskab til vold mod andre børn, har ikke talt med andre om deres kendskab.

Om undersøgelsen
Analysen bygger på en spørgeskemaundersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel, som blev gennemført i september 2016. 23 pct. af de børn, der har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, var 12 år, 71 pct. var 13 år, og 6 pct. var 14 år. Vi betegner samlet set gruppen som 12-13-årige. Undersøgelsens metoder er beskrevet bagest i notatet.

Spørgeskemaundersøgelsen er en del af den landsdækkende kampagne #stopvoldmodbørn, som Børnerådet, Red Barnet, Børns Vilkår og Danmarks Radio har indgået samarbejde om. Det fælles projekt er støttet af TrygFonden.

Logoer Samlet 1