7 ud af 10 unge savner den forælder, de ikke bor hos

12-05-2016

Når unge ikke bor sammen med begge deres forældre, spiller tilfredsheden med kontakten til den forælder, de ikke bor hos, en rolle for de unges trivsel. De unge, som er utilfredse med kontakten, er oftere ensomme, kede af det og irritable.

Blandt unge i 8. klasse bor 18 pct. kun sammen med den ene af deres forældre. Mere end hver tredje af dem er utilfredse med kontakten til den forælder, de ikke bor hos. Det viser en ny landsdækkende undersøgelse fra Børnerådet. De unge, som er utilfredse, scorer lavere på flere trivselsparametre: Fx er halvdelen af dem irritable eller i dårligt humør flere gange om ugen. Blandt de unge, som er tilfredse med kontakten, gælder det for hver fjerde.

Læs Børnerådets Børneindblik: 7 ud af 10 unge savner den forælder, de ikke bor hos

Børnerådets formand Per Larsen siger: ”Vores undersøgelse viser tydeligt, at når de unge er tilfredse med kontakten til deres forældre, så trives de bedre. Forældre skal være langt bedre til at inddrage børnene og skabe rammerne for, at børnenes behov for kontakt bliver opfyldt. Det kan ikke være rigtigt, at nærværet – og med det også trivslen – smuldrer, fordi man ikke bor under samme tag.”

Undersøgelsen viser også, at savn fylder en del for de unge. 69 pct. af de unge, der ikke bor sammen med begge forældre, savner den forælder, de ikke bor sammen med. Og for de børn, som har søskende, der bor et andet sted, savner næsten tre ud af fire deres søskende.
 
”Jeg bliver ked af det, når jeg ser, at så mange unge savner kontakt til en forælder eller til deres søskende. Én ting er forældrenes ansvar for at sætte deres børns behov i centrum. Men politikerne skal også sikre mere forebyggende rådgivning til forældre, der skal skilles. Forebyggende eller udredende konfliktmægling viser sig jo ofte at være et godt redskab til at sikre de unges kontakt til begge forældre,” siger Per Larsen.

Undersøgelsens hovedresultater

  • 69 pct. af de 18 pct. unge, der ikke bor sammen med begge forældre, savner den forælder, de ikke bor sammen med.
  • 31 pct. af de unge har slet ingen kontakt til den forælder, de ikke bor sammen med.
  • 34 pct. af de unge, som har kontakt med den forælder, de ikke bor sammen med, er utilfredse med mængden af kontakt.
  • De unge, som er utilfredse med kontakten til den forælder, de ikke bor sammen med, trives dårligere på en række områder end de unge, som er tilfredse. Fx er 45 pct. af de utilfredse unge ensomme, mens det samme gælder for 25 pct. af de unge, som er tilfredse med kontakten til den forælder, de ikke bor hos.
  • 74 pct. af de unge, som har søskende, der bor et andet sted, savner de søskende, de ikke bor sammen med til daglig.

Om undersøgelsen

Børneindblikket er en del af Børnerådets undersøgelse ’Familieliv’, der stiller skarpt på, hvordan elever i 8. klasse oplever og forholder sig til familieliv – herunder emner som skilsmisse, rettigheder, hverdagsliv, fritidsliv og afsavn. Undersøgelsen er finansieret af VELUX FONDEN.

Analysen bygger på en spørgeskemaundersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel blandt 1.537 elever i 8. klasse samt interviews med seks elever fra 8. klasse. Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført i maj 2015. Undersøgelsens metoder er beskrevet bagerst i Børneindblikket.