Nyheder 2015

10. juni 2015

Stort medieforbrug kan skade unges trivsel

Når unge er online på alle tider af døgnet, går det ud over deres koncentrationsevne og søvn. Det viser en landsdækkende undersøgelse fra Børnerådet blandt 2.000 elever i 7. klasse. Undersøgelsen viser også, at telefonen er anledning til en følelse af stress – både når de har den ved hånden, og når de ikke har.

10. juni 2015

Kom til debat med Børnerådet på Folkemødet

Børnerådets formand Per Larsen er igen i år til Folkemøde. Her kan du se, hvor du kan møde ham til livlig debat.

08. juni 2015

”Så trykker man bare på det, man vil have…” Børnehavebørn fortæller om deres brug af tablets og medier

Når de 4-6-årige børn bruger tablets, vil 75 pct. gerne sidde alene med den. Det viser en undersøgelse, som Børnerådet har gennemført i ca. hundrede børnehaver i hele Danmark. Undersøgelsen er den første af sin slags, der udelukkende fokuserer på de yngstes egne oplevelser af deres mediebrug.

26. maj 2015

Unge handler på digital mobning

Over trefjerdedele af de unge, der har oplevet digital mobning, har gjort noget ved det. Det viser en landsdækkende undersøgelse blandt 2.000 elever i 7. klasse fra Børnerådets Børne- og Ungepanel. De unge bruger bl.a. hinanden og voksne til at tale med om mobningen. Undersøgelsen viser også, at jo mere unge er tilstede på de sociale medier, jo oftere er de udsat for digital mobning.

23. april 2015

Brug for bedre beskyttelse af bådflygtninge

Det europæiske netværk for børneombudsmænd (ENOC), som Børnerådet er medlem af, har sendt et åbent brev til regeringerne i EU om de alvorlige flygtningetragedier i Middelhavet.

22. april 2015

Børnerådet: Nu bliver børn bedre beskyttet i de danske retssale

Regeringen har netop fremsat forslag om at hæve aldersgrænsen for, hvor gammel man skal være for at få lov at blive videofilmet, når man blive afhørt som offer for et seksuelt overgreb.

06. april 2015

Børnehavebørn vil hellere spille på iPad end lege med andre børn

Hvad vil du helst: Spille iPad eller lege med andre børn? Når børnehavebørn får det spørgsmål, vælger to ud af tre iPad’en. Det viser en ny undersøgelse fra Børnerådet. Her fortæller børnene også, at de foretrækker at sidde alene med deres iPad.

17. marts 2015

Retten er ikke et sted for børn

Børn, der har været udsat for seksuelle overgreb, går ofte et urimeligt forløb i møde, når deres sag skal for retten. Det danske retssystem formår i dag ikke at tage sig ordentligt af børnene og ender i værste fald med at tilføre yderligere traumer. En ny publikation fra Børnerådet deler børnenes oplevelser og opfordrer justitsministeren til bl.a. at hæve aldersgrænsen for, hvornår børn skal møde op som vidner i retssagerne.

04. marts 2015

Indlæg i Danske Kommuner: Invester i inddragelse

Inddragelse er vigtigt, hvis vi vil skabe forandring for udsatte børn og unge. Det mener Børnerådets formand Per Larsen.

26. februar 2015

Børnerådet: Ny psykiatrilov gør børn retsløse

Børn under 15 år bør have selvstændige rettigheder, når de udsættes for tvang i psykiatrien, mener Børnerådets formand Per Larsen. Han er derfor skuffet på børn og unges vegne over det lovforslag, som politikerne skal tage stilling til i dag.