Unge handler på digital mobning

26-05-2015

Over trefjerdedele af de unge, der har oplevet digital mobning, har gjort noget ved det. Det viser en landsdækkende undersøgelse blandt 2.000 elever i 7. klasse fra Børnerådets Børne- og Ungepanel. De unge bruger bl.a. hinanden og voksne til at tale med om mobningen. Undersøgelsen viser også, at jo mere unge er tilstede på de sociale medier, jo oftere er de udsat for digital mobning.

Digital mobning, dvs. mobning der foregår på de sociale medier, er en særlig type mobning. Fx betyder muligheden for anonymitet, at mobningen kan ske uden en synlig afsender, og det kan være nærmest umuligt at slippe væk fra og bremse den meget synlige og lettilgængelige eksponering. Og Børnerådets undersøgelse peger på, at der hersker en særlig – ofte meget barsk – tone på de sociale medier.

Læs Børnerådets Børneindblik 2/15: Unge handler på digital mobning

Børnerådets formand Per Larsen er stolt af de handlingsorienterede unge: ”Det er godt, at så mange reagerer, når de oplever digital mobning. De seneste mange års målrettede anti-mobbearbejde og den massive indsats omkring god stil på nettet, ser ud til at have virket. Men det er vigtigt ikke at glemme, at vi voksne fortsat har det primære ansvar, når det gælder mobning. De er seje de unge, men de skal ikke stå med det alene”.

Undersøgelsen viser, at krænkende eller sårende indhold på de sociale medier er velkendt blandt de unge. 21 pct. fortæller, at de har modtaget ondsindede private beskeder, og 23 pct. har oplevet, at nogen har sendt eller uploadet billeder eller video af dem uden deres samtykke. Mellem fire og otte pct. af de unge har oplevet at blive udsat for digital mobning, dvs. oplevet det flere gange om ugen eller et par gange om måneden. Og mellem syv og 22 pct. af de unge har oplevet andre blive udsat for digital mobning enten flere gange om ugen eller et par gange om måneden, fx ondsindede beskeder, trusler eller uploading af sårende billeder.

”Selv om mange unge ikke blot ser passivt til, når de oplever mobning, vil jeg gerne slå fast med syvtommersøm, at digital mobning er - ligesom skolegårdsmobning – skolernes og forældrenes ansvar at håndtere. Derfor giver en undersøgelse som denne også anledning til at kigge kritisk på indsatsen mod mobning”, siger Per Larsen og fortsætter: ”Børn har ret til en skoledag uden mobning. Men i dag er kravene til og sanktionsmulighederne over for skolerne simpelthen for vage. Folkeskoleloven skal i spil og udbygges i forhold til mobning.”

Samtidig er det vigtigt at hjælpe børn og forældre til en bedre dialog om medierne. Formand for Medierådet for Børn og Unge, Anne Mette Thorhauge siger: ”Undersøgelsen bekræfter, at de unge helt ned til pre-teen alderen har taget de sociale medier til sig som et naturligt sted at være ung. Det gode er, at de unge tidligt lærer at drage omsorg for hinanden og at finde den gode omgangstone. Det mindre gode er, at vi som voksne – forældre og lærere mv. – ikke på samme måde som tidligere kan følge og understøtte børnene i den proces. En af vejene frem er at få skabt en bedre dialog mellem unge og voksne. En dialog, der tager udgangspunkt i de unges egen medievirkelighed – de muligheder og udfordringer som de unge oplever med den digitale teknologi og de digitale medier.” Hun peger på, at Medierådet og Center for Undervisningsmidler netop derfor har taget initiativ til at etablere Mediepatruljer i hele landet, hvor de unge selv igangsætter projekter og dialog på skolerne om ungdomskulturen på nettet.

Undersøgelsens hovedresultater

  • Fem pct. af de unge har flere gange om ugen/et par gange om måneden oplevet, at der er blevet skrevet grimme ting til dem selv på et socialt medie, så andre kunne se det.
  • 14 pct. af de unge har flere gange om ugen/et par gange om måneden oplevet, at der er blevet skrevet grimme ting til en, de kender, på et socialt medie, så andre kunne se det.
  • 75 pct. af de unge, der selv har oplevet digital mobning, handlede på det. Primært ved at fortælle om det til en ven.
  • 78 pct. af de unge, der har oplevet andre blive udsat for digital mobning, handlede på det, primært ved at tale om det med den, det gik udover.
  • Tre pct. af de unge, der bruger sociale medier op til to timer om ugen, har oplevet, at nogen har skrevet grimme ting til dem på et socialt medie flere gange om ugen/et par gange om måneden. Til sammenligning oplever 12 % af de unge, der bruger sociale medier mere end fire timer om ugen, denne form for mobning.
  • 19 pct. af de unge vil gerne vide mere om god stil på nettet. Til sammenligning vil 49 pct. gerne vide mere om, hvem der må bruge deres billeder, 45 pct. hvem der har adgang til deres personlige oplysninger fra sociale medier.

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationskonsulent Anna Eistrup, tlf. 33783304, e-mail: aei@brd.dk

Om undersøgelsen

Børneindblikket er en del af Børnerådets undersøgelse ’Unge og medier’, der stiller skarpt på unges mediebrug.
Analysen bygger på en spørgeskemaundersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel blandt elever i 7. klasse samt opfølgende gruppeinterview med 15 børn, der nu går i 8. klasse.