Unge fra økonomisk trængte familier trives dårligere end andre unge

29-12-2015

Børnerådets nye landsdækkende undersøgelse blandt 1.500 elever fra 8. klasse viser, at de fleste danske unge trives – både psykisk og fysisk. Men unge, der vurderer, at deres familie har færre penge end en 'typisk dansk familie', lider oftere end andre unge af hovedpine. De er oftere kede af det, nervøse, irritable eller i dårligt humør – og de går sjældnere til fritidsaktiviteter.

Undersøgelsen viser markante forskelle mellem unge fra økonomisk trængte familier og unge fra familier med en bedre økonomi. Fx angiver mere end hver tredje ung fra en økonomisk trængt familie, at de er i dårligt humør eller irritable hver dag eller mere end en gang om ugen. Også livstilfredsheden er lavere blandt unge, der kommer fra familier med en dårlig økonomi. Blot 15 pct. af unge fra økonomisk trængte familier oplever høj livstilfredshed, mens det samme gør sig gældende for 29 pct. af unge fra den økonomiske middelklasse og for 35 pct. af unge fra økonomisk velstillede familier.

Læs Børnerådets ’Børneindblik: Unge fra økonomisk trængte familier trives dårligere end andre unge’.

”Vores undersøgelse viser tydeligt, at børn fra familier med en stram økonomi scorer markant lavere på alle trivselsparametre. Derfor er det et stort ansvar, et flertal i Folketinget tager på sig, når kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen bliver barsk virkelighed for børnefamilierne. Jeg håber, at man er klar til at tage fat på diskussionen om, hvordan vi redder børnene ud af den situation, der tegner sig for dem,” siger Børnerådets formand Per Larsen.

Der er også en sammenhæng mellem familiens økonomi og kvaliteten af de unges sociale liv og familieliv. Unge, der lever i familier med færre penge end andre familier, føler sig mere ensomme og mindre populære, og de går sjældnere til fritidsaktiviteter end andre unge. Hver tiende ung fra en økonomisk trængt familie fornemmer desuden, at stemningen i hjemmet er dårlig eller endda rigtig dårlig på en helt almindelig dag.

Det bekymrer Per Larsen: ”Efter fattigdomsgrænsen blev fjernet, er der en alt for stor gruppe af børn, der er blevet usynlige i den offentlige debat. Men i vores undersøgelse træder de meget klart frem som en gruppe, der har brug for opmærksomhed. FN’s Børnekonvention forpligter faktisk Danmark til at sikre alle børn en levestandard, der understøtter det enkelte barns trivsel og udvikling. Det synes jeg, at regeringen bør tage til efterretning.”

Undersøgelsens hovedresultater

  • Unge fra økonomisk trængte familier trives dårligere – både fysisk og psykisk – end andre unge. 
  • Den generelle livstilfredshed er lavere blandt unge fra økonomisk trængte familier end blandt andre unge.
  • Unge fra økonomisk trængte familier går sjældnere til fritidsaktiviteter end andre unge. 
  • Ensomhed er mere udbredt blandt unge fra økonomisk trængte familier end blandt andre unge. De føler sig også mindre populære blandt jævnaldrende end andre unge.
  • Stemningen i hjemmet opleves oftere som dårlig af unge fra økonomisk trængte familier end af andre unge. 
  • Flere unge fra økonomisk trængte familier har oplevet, at stemningen derhjemme var dårlig, fordi de voksne talte om penge.

Yderligere oplysninger
Presseansvarlig Anna Eistrup, Børnerådets sekretariat, tlf. 33783304, e-mail: aei@brd.dk

Om undersøgelsen
Børneindblikket er en del af Børnerådets undersøgelse ’Familieliv’, der stiller skarpt på, hvordan elever i 8. klasse oplever og forholder sig til familieliv – herunder emner som skilsmisse, hverdagsliv, fritidsliv og afsavn. Undersøgelsen er finansieret af VELUX FONDEN.

Analysen bygger på en spørgeskemaundersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel blandt 1.537 elever i 8. klasse samt tre opfølgende gruppeinterviews med 12 elever, der nu går i 9. klasse. Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført i maj 2015, og 97 pct. af de unge, der deltog, var mellem 14 og 15 år. Undersøgelsens metoder er beskrevet bagerst i Børneindblikket.