Stort medieforbrug kan skade unges trivsel

10-06-2015

Når unge er online på alle tider af døgnet, går det ud over deres koncentrationsevne og søvn. Det viser en landsdækkende undersøgelse fra Børnerådet blandt 2.000 elever i 7. klasse. Undersøgelsen viser også, at telefonen er anledning til en følelse af stress – både når de har den ved hånden, og når de ikke har.

Unge er online som aldrig før, og størstedelen af de unge i Børnerådets undersøgelse fortæller, at de som oftest har telefonen lige ved hånden. Det gælder især pigerne, der også er dem, der føler sig mest afhængige af deres telefon. De unges behov for at ’være på’ opstår, fordi de gerne vil være til at komme i kontakt med, men mange oplever også et socialt pres i forhold til at være tilgængelig. Fx er de unge bekymrede for, at vennerne bliver fornærmede, hvis de ikke svarer på beskeder med det samme

Læs Børnerådets Børneindblik 3/15: Stort medieforbrug kan skade unges trivsel

De unge fortæller om en dobbelt stressfølelse: Dels kan det være et pres ikke at være online, og samtidig opleves forpligtigelsen til at være på som en byrde. Undersøgelsen viser også, at de unge, der bruger mest tid på medierne også er dem, der oftest har svært ved at koncentrere sig og føler sig trætte om morgenen inden skole.

Hos Børnerådets formand Per Larsen vækker tallene bekymring: ”Vores undersøgelse viser tydeligt, at de unges medieforbrug har direkte indflydelse på deres trivsel. Jeg er overrasket over, hvor markant den indflydelse er. Og jeg er alarmeret over, at der er en gruppe af unge med et så stort medieforbrug, at de på en række områder trives dårligt.”

Problemer med koncentrationen

Mange af de unge multitasker, når de bruger deres telefon, fx laver de lektier eller taler med venner samtidig med, at telefonen er fremme. 40 pct. af de unge oplever, at deres multitasking kan gå ud over koncentrationen.

”Vi har brug for et større fokus på, hvad det gør ved os hele tiden at være tilstede på en masse medieplatforme. Undersøgelsen viser klart, at det påvirker trivslen. Det skal vi tage alvorligt og interessere os langt mere for. Et godt sted at starte ville være at få forældrene til at interessere sig mere for deres børns medieforbrug. Og så skal de i øvrigt tænke over deres eget i samme ombæring” siger Per Larsen.

Undersøgelsen viser, at de unge ikke er ene om at skabe både behov og vaner omkring deres medieforbrug. De unge nævner således ofte deres forældrene som en af grundene til, at de har deres telefon på sig hele tiden. Og forældrene dukker også op, når de unge taler om afhængighed, dårlige vaner og multitasking i forbindelse med medieforbruget.

Undersøgelsens hovedresultater

  • 41 pct. af de unge svarer, at deres telefon sjældent eller aldrig er uden for rækkevidde.
  • 40 pct. af pigerne og 22 pct. af drengene siger, at de føler sig afhængige af deres telefon.
  • Af de unge, der sjældent eller aldrig har deres telefon uden for rækkevidde, føler 63 pct. sig afhængige. Til sammenligning føler kun 13 pct. af de unge, der altid har telefonen uden for rækkevidde, sig afhængige.
  • 73 pct. bruger deres telefon, mens de ser fjernsyn.
  • 40 pct. har ofte eller nogle gange svært ved at koncentrere sig om andre ting, hvis de er på mobilen samtidig.
  • 17 pct. svarer på beskeder om natten mindst et par gange om ugen eller måneden.
  • De unge, der bruger medier mere end fire timer dagligt, har oftere svært ved at koncentrere sig og føler sig oftere morgentrætte, end andre unge.
  • De unge, som bruger meget tid på at se film/tv eller være på sociale medier, føler sig oftere stressede end unge med et lavere medieforbrug.

Yderligere oplysninger

Presseansvarlig Anna Eistrup, tlf. 33783304, e-mail: aei@brd.dk

Om undersøgelsen

Børneindblikket er en del af Børnerådets undersøgelse ’Unge og medier’, der stiller skarpt på unges mediebrug.

Analysen bygger på en spørgeskemaundersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel blandt elever i 7. klasse samt opfølgende gruppeinterview med 22 børn, der nu går i 8. klasse.