Børn vil høres i deres forældres skilsmissesag

24-09-2015

Børn vil inddrages og sige deres mening, når deres forældre skal skilles. Det viser en ny undersøgelse fra Børnerådet blandt børn, der har været til møde i Statsforvaltningen. Men børnene efterlyser også bedre information om, hvad der skal ske, når de kommer i Statsforvaltningen, og hvad deres udtalelser skal bruges til.

For at få et perspektiv på, hvordan mødet med Statsforvaltningen ser ud i børnehøjde, har Børnerådet med støtte fra VELUX FONDEN gennemført en undersøgelse blandt 41 børn, der belyser, hvordan de oplever det system, staten har til at afgøre deres sag.

Læs hele undersøgelsen om børns møde med Statsforvaltningen

I undersøgelsen fortæller børnene, at de for hovedparten er glade for at komme i Statsforvaltningen. Langt de fleste føler sig godt behandlet, og for størstedelen er det en lettelse at få lov til at sige deres mening om forældrenes skilsmisse og de beslutninger, der bliver taget om dem. De positive tilbagemeldinger fra børnene glæder Børnerådets formand Per Larsen:

”Undersøgelsen sætter en tyk streg under, at børnene vil høres og inddrages – også selvom det kan være svært for dem. Vi kan se, at Statsforvaltningen løfter opgaven godt inden for de rammer, de har. Men vi kan også se, at der både er brug for og plads til langt mere inddragelse. Derfor skal vi lære af de gode erfaringer og have endnu mere af det, der virker.”

Udover mere inddragelse peger børnene også på andre områder, hvor der er plads til forbedring. De efterspørger blandt andet bedre fysiske rammer, der er mere børnevenlige. Og særligt fra børnene, der skal til børnesamtale, bliver der efterlyst bedre information om, hvorfor de skal til møde i Statsforvaltningen, hvad der skal ske, og hvad det, de siger, skal bruges til.

”Vi er nødt til at lytte til børnene: Det, de siger, er, at de føler sig uforberedte og forvirrede over formålet med samtalen, og det gør dem unødigt utrygge. Derfor mener vi, det er afgørende for børnenes trivsel, at de bliver tilbudt et frivilligt samtaleforløb, sådan at der både bliver tid til at forberede barnet, tid til at gennemføre en børnesamtale og tid til at samle op på samtalen og overlevere konklusionerne og sagens udfald,” siger Per Larsen og fortsætter: ”Vi er klar over, at Statsforvaltningen ikke kan løfte opgaven uden ekstra ressourcer. Derfor anbefaler vi, at der bliver fundet midler til at realiseret arbejdet.”

Bente Koudal Sørensen, der er afdelingschef i Statsforvaltningen, er glad for, at børnene overordnet er glade for og trygge ved at komme i Statsforvaltningen. Hun siger om Børnerådets undersøgelse:

”Det er vigtigt og brugbart for os at få børn og unges tilbagemeldinger på mødet med Statsforvaltningen. Vi gør allerede meget for at hjælpe børn i skilte familier. Noget af det, Børnerådet foreslår, ligger uden for Statsforvaltningens nuværende muligheder, men børnenes udsagn er vigtige for vores arbejde med at klæde dem på til at være midt i en konfliktfyldt skilsmisse.”

Børnerådets anbefalinger på baggrund af børnenes udsagn:

  • Statsforvaltningen skal sikre, at alle børn og unge får muligheden for – enten direkte eller indirekte – at blive hørt og inddraget i beslutninger, der vedrører dem. 

  • Der bør findes ressourcer til, at Statsforvaltningen får mulighed for at tilbyde børn et frivilligt samtaleforløb, når de skal til en børnesamtale.

  • Statsforvaltningen bør sikre, at børnene får den rette information om, hvad der skal ske, og hvad der er formålet med mødet i Statsforvaltningen.

  • De børnesagkyndige skal etablere klare rammer for, hvad der bliver sagt videre, og hvad der er fortroligt. De skal endvidere sikre sig, at barnet har forstået rammerne.

  • Statsforvaltningen bør indrettes mere børnevenligt med udgangspunkt i børns ønsker og idéer.

Yderligere information

Kommunikation- og pressechef Katrine Munch Bechgaard, tlf. (mobil) 3378 3307 eller kmb@brd.dk.