For mange unge opsøger ikke hjælp, når de har brug for den

29-10-2015

Under halvdelen af unge i 15-års-alderen, der har oplevet sociale problemer hos dem selv, eller hos nogen de kender, søger hjælp. Det viser en ny undersøgelse fra Børnerådet. Samtidig er der stor forskel på, hvordan drenge og piger vil reagere, hvis de oplever vold, seksuelle overgreb eller misbrugsproblemer.

I undersøgelsen har Børnerådet spurgt 1.500 elever i 8. klasse om deres erfaringer med vold, seksuelle overgreb og misbrug af alkohol eller stoffer i hjemmet eller i deres omgangskreds. 8 pct. af de unge svarer, at de har haft behov for hjælp i forbindelse med, at de selv, eller nogen de kender, har oplevet vold i hjemmet, og under halvdelen har opsøgt hjælp. 5 pct. af de unge har haft behov for hjælp i forbindelse med seksuelle overgreb, og præcist halvdelen af disse unge har opsøgt hjælp. 6 pct. af de unge har haft behov for hjælp i forbindelse med alkohol eller stoffer , og her har lidt under halvdelen opsøgt hjælp.

Læs Børnerådets Børneindblik 'For mange unge opsøger ikke hjælp, når de har brug for den'.

Børnerådets formand Per Larsen er overrasket og bekymret over, at så få unge rent faktisk opsøger den hjælp, de har brug for: ”Det er alarmerende lave tal; under halvdelen af de unge, der har brug for og krav på hjælp på grund af alvorlige problemer derhjemme eller i deres omgangskreds, opsøger den ikke. Det skal vi finde ud af, hvorfor de ikke gør. Og så skal vi blive meget bedre til at tilbyde tydelig og præcis hjælp.”

Pigerne vil søge hjælp i det nære, drengene hos professionelle
Uanset om det handler om vold, seksuelle overgreb eller misbrug af stoffer eller alkohol, vil pigerne primært henvende sig til personlige relationer som fx forældre, andre familiemedlemmer, venner eller lærere. Drengene er derimod mere tilbøjelige til at ville henvende sig til myndigheder og rådgivningstilbud som fx kommune, politi og Børnetelefonen. Pigerne opsøger desuden langt oftere hjælp, når de har brug for den, end drengene.

”Det er vigtig viden i forhold til at skræddersy den hjælp, vi skal tilbyde børn og unge. Både som forældre, lærere og som professionelle rådgivnings- og behandlingstilbud,” siger Per Larsen.

De særligt udsatte unge
En lille andel af de unge har oplevet behov for hjælp i forbindelse med flere af de typer problemer, undersøgelsen spørger til. Der er således tale om unge med et særligt stort behov for hjælp og rådgivning.

De unge, som har haft behov for hjælp i forbindelse med alle tre typer af problemer; vold i hjemmet, seksuelle overgreb samt misbrug af alkohol eller stoffer i hjemmet, udgør 1,1 pct. af de unge i panelet. Det svarer til ca. 750 af alle unge, der gik i 8. klasse i skoleåret 2014-15.

Børnerådet anbefaler
Det er Børnerådets opfattelse, at der er brug for, at de kommunale rådgivningstilbud opruster på synlighed og formidling af deres rådgivningstilbud til børn og unge.

Men ansvaret for at få hjælp er ikke udelukkende børnenes eget. Det er helt essentielt, at de kommunale myndigheder har tilstrækkeligt fokus på og ressourcer til at handle, når de modtager en bekymring. 

Undersøgelsens øvrige resultater

  • 35 pct. af pigerne og 24 pct. af drengene vil opsøge hjælp hos deres forældre, hvis der er problemer med vold derhjemme eller i deres omgangskreds. 
  • 12 pct. af de unge, der ikke bor i kernefamilier, har haft behov for at opsøge hjælp på grund af, at de selv, eller nogen de kender, har oplevet vold i hjemmet. Kun 6 pct. af de unge fra kernefamilier har haft samme behov. 
  • 15 pct. af de unge med anden etnisk baggrund end dansk har haft behov for at opsøge hjælp i relation til vold hjemme eller i deres omgangskreds. 7 pct. af de etnisk danske unge har haft samme behov. 
  • 12 pct. af de unge, der oplever, at deres familie har færre penge end gennemsnittet, har haft behov for at opsøge hjælp i relation til vold hjemme eller i omgangskredsen. 6 pct. af de unge, der vurderer, at de kommer fra en økonomisk gennemsnitsfamilie, har oplevet behov for hjælp. 
  • 54 pct. af pigerne har opsøgt hjælp, da de havde brug for det i relation til vold derhjemme eller hos nogen, de kender. Tilsvarende har 34 pct. af drengene opsøgt hjælp. 
  • 12 pct. af de unge er i tvivl om, hvor de skal søge hjælp i tilfælde af vold derhjemme eller i omgangskredsen. 15 pct. er i tvivl i tilfælde af seksuelle overgreb, og 21 pct. i tilfælde af misbrug af alkohol eller stoffer. 
  • 1,1 pct. af de unge har haft brug for hjælp i relation til både vold, seksuelle overgreb og alkohol eller stoffer i hjemmet eller i omgangskredsen. Det svarer til 752 unge på landsplan.

Yderligere oplysninger
Presseansvarlig Anna Eistrup, tlf. 33783304, e-mail: aei@brd.dk

Om undersøgelsen
Børneindblikket er en del af Børnerådets undersøgelse ’Familieliv’, der stiller skarpt på, hvordan elever i 8. klasse oplever og forholder sig til familieliv, herunder emner som skilsmisse, hverdagsliv, fritidsliv og afsavn.

Analysen bygger på en spørgeskemaundersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel blandt elever i 8. klasse.