Retten er ikke et sted for børn

17-03-2015

Børn, der har været udsat for seksuelle overgreb, går ofte et urimeligt forløb i møde, når deres sag skal for retten. Det danske retssystem formår i dag ikke at tage sig ordentligt af børnene og ender i værste fald med at tilføre yderligere traumer. En ny publikation fra Børnerådet deler børnenes oplevelser og opfordrer justitsministeren til bl.a. at hæve aldersgrænsen for, hvornår børn skal møde op som vidner i retssagerne.

Undersøgelsen, gennemført af Børnerådet og Rigshospitalets Center for Seksuelle Overgreb, peger på en række meget uhensigtsmæssige forhold.

Læs Børnerådets publikation 'Retten er ikke et sted for børn'.

Nogle børn venter i hele og halve år før deres sag bliver afsluttet. En ventetid forbundet med frygt og bekymring, hvilket har store konsekvenser for børnenes trivsel og mulighed for at komme sig over overgrebet. Mange oplever også, at politiets måde at spørge på under afhøringer planter skyldfølelse i dem, og at forsvarerne er unødvendigt hårdhændede.

”Vi kan simpelthen ikke være det bekendt. Børn, der har været udsat for seksuelle overgreb, har brug for at blive mødt med forståelse, tillid og omsorg, så de kan lægge overgrebet bag sig. Det ansvar lever vi tilsyneladende ikke op til i dag. Jeg håber og tror, at alle vil det bedste for de her børn, men vi må bare konstatere, at retssystemet ikke er indrettet ligeså godt, som det kunne være. Det har vi nu mulighed for at lave om på”, siger formand for Børnerådet Per Larsen.

Børnerådet og Rigshospitalets Center for Seksuelle Overgreb mener, at der er tre ting, der skal til, for at barnets tarv kommer i centrum. For det første skal man hæve aldersgrænsen for, hvornår børn og unge er forpligtet til at møde personligt op og vidne i retten – fra de nuværende 12 år til 15 eller 16 år, sådan som man har gjort i de andre nordiske lande. For det andet skal sager om seksuelle overgreb på børn prioriteres langt højere i retssystemet, så børnene undgår urimelig ventetid. Og for det tredje skal voksne, der møder barnet i forbindelse med afhøringen og retssagen, have de nødvendige redskaber til at støtte barnet i den svære situation.

I oktober 2014 mødte udvalgets medlemmer nogle af de børn, der har medvirket i Børnerådets undersøgelse. ”Lige nu venter vi på Strafferetsplejeudvalgets betænkning til justitsministeren. Jeg håber, at børnenes oplevelser har gjort indtryk på udvalget, så der hurtigt kan ske de nødvendige ændringer i lovgivningen”, siger Per Larsen.

Yderligere information

  • Anna Eistrup, Presse- og kommunikationsmedarbejder i Børnerådet, tlf. 33 78 33 04

  • Helene Almind Jansen, psykolog og forsker ved Sexologisk Klinik, tlf. 41 59 39 63 

Fakta

Reglerne i dag

I dag er det sådan, at børn over 12 år skal møde personligt op og vidne i retten.

Er man 12 år eller derunder, skal man i stedet videoafhøres kort tid efter overgrebet er blevet anmeldt. Den videooptagede afhøring bliver så vist i retten. Det betyder, at barnet kan nøjes med at afgive forklaring én gang, og at barnet skånes for den voldsomme situation det er, at skulle fortælle om overgrebet i en retssag. Videoafhøringerne foretages af en person fra politiet, der har særlig uddannelse og erfaring i at håndtere børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb.