Nyt stærkt fællesskab fokuserer på børn som pårørende

28-07-2015

Aftalen om et kompetencecenter og -netværk for børn, som er pårørende, hilses velkomment af et nyt fagligt fællesskab inden for sundheds-, social-, børne- og ungeområdet. Fællesskabet har henvendt sig til den nyudnævnte sundhedsminister, Sophie Løhde, med en række faglige synspunkter og ønsket om at blive inddraget i forberedelserne til etableringen af kompetencecenteret.

Fællesskabet om børns vilkår som pårørende består af repræsentanter fra Psykiatrifonden, Foreningen Kræftens Bekæmpelse, Rigshospitalets Videnscenter for Patientstøtte, Foreningen Danske Patienter, Foreningen Børns Vilkår, organisationen TUBA, Pårørendeforeningen SAVN, Center for Familieudvikling, Børn, Unge og Sorg og Børnerådet.

Børnerådets formand, Per Larsen er glad for, at så mange aktører på området har fundet fælles fodslag: ”Sammen har vi en bred faglig ekspertise om børn som pårørende inden for forskellige sektorer. Den vil vi insistere på at få lov til at bidrage med i forbindelse med etableringen af et kompetencecenter og –netværk.”

Fokus er på alle de børn, hvis forældre eller søskende rammes af handicap, fysisk eller psykisk sygdom, alkohol- eller stofmisbrugsproblemer, som fængsles, som dør, eller som indbyrdes har en strid, der skal afgøres i retten. I dag er det almen praksis, både i den sociale sektor og i sundhedssektoren, at indtænke voksne som pårørende, men alt for mange børn bliver overset. Sundhedspersonalet er ikke tilstrækkeligt uddannet, og der foretages ikke registrering af pårørende børn. Det betyder, at der ikke er sikret tilstrækkelig viden om disse børn.

”Børn som pårørende findes inden for alle sektorer i vores samfund. Det betyder, at vi er nødt til skifte den faglige silotænkning ud med en indsats på tværs og sikre en stabil og kvalificeret hjælp til alle børn over hele landet. Det skal kompetencecenteret hjælpe med,” siger Per Larsen.

Der venter en stor og vigtig opgave for det planlagte kompetencecenter i at indsamle, systematisere og formidle viden og erfaringer om alle forhold, der vedrører børn som pårørende med henblik på at rådgive de centrale sundhedsmyndigheder, det regionale og kommunale sundhedsvæsen samt ikke mindst de ansvarlige sociale myndigheder. Og for at sikre et nationalt homogent grundlag for arbejdet anbefaler fællesskabet, at der lovgives på området.

Fællesskabet har tilbudt sundhedsministeren dets ekspertise og håber at blive inddraget i etableringen af det omtalte kompetencecenter og –netværk, så børn, der er pårørende, får mere kvalificeret og hurtigere hjælp, end de får i dag. En hjælp, der er skræddersyet til et liv med sygdom tæt inde på livet – i børnehøjde.

Fakta om etableringen af kompetencecenter og –netværk

I aftalen for finansloven 2015 blev regeringen, SF og EL enige om at prioritere den borgerrettede
forebyggelse med 194 mio. kr. over årene 2016, 2017 og 2018.

Heraf er 24 mio. kr. fordelt med 8 mio. kr. årligt i perioden 2016-2018 afsat til at oprette et kompetencecenter for børn som pårørende.

Yderligere oplysninger

Presseansvarlig Anna Eistrup, tlf. 33783304, e-mail: aei@brd.dk