Nyt Børneråd udpeget af social- og indenrigsministeren

17-12-2015

Social- og indenrigsministeren har i dag genudpeget Per Larsen som formand for Børnerådet. Samtidig træder fire nye medlemmer ind i rådet, mens to nuværende medlemmer fortsætter i den kommende treårige udpegningsperiode

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann har netop sammensat et nyt Børneråd. Rådets nuværende formand, Per Larsen, er genudpeget sammen med to af rådets øvrige medlemmer, Annette Due Madsen og Lone Beyer.

Herudover indtræder fire nye medlemmer i rådet, således at Børnerådet pr. 1. januar 2016 består af:

  • Per Larsen (Formand)
  • Annette Due Madsen (Børns opvækst og udvikling)
  • Lone Beyer (Børn med særlige behov)
  • Preben Siggard (Børns skoleliv)
  • Sebastian Damkjær Ohlsen (Børns kultur- og fritidsliv)
  • Lene Møller (Børns sundhed)
  • Tina Maria Larsen (Børns retsstilling)

Læs CV for Børnerådets medlemmer

Per Larsen udtaler: "Jeg er meget glad for, at ministeren har genudpeget mig til en ny periode som formand for Børnerådet. Det er stærkt inspirerende at medvirke til, at 1.2 millioner børn og unge får så god en start på livet som overhovedet muligt. Jeg glæder mig til samarbejdet med det nye råd, de meget dygtige og kreative personer i sekretariatet, og til at fortsætte det tætte samarbejde med Børnerådets mange interessenter”.

Om sammensætningen af det nye råd siger social- og indenrigsminister Karen Ellemann:

”Det er et fagligt meget kompetent råd, jeg har sammensat med hjælp fra organisationerne på området. Medlemmerne har tilsammen en bred og solid viden om børn og vil stå stærkt i forhold til at varetage vores børns interesser. Det har været vigtigt for mig. Jeg er også rigtig tilfreds med, at vi får et råd med både nye og rutinerede kræfter, en mere ligelig kønsfordeling og bedre geografisk spredning”.

Børnerådet skal som noget af det første lægge en plan for den kommende tre-års periode.

”Det står højt på min liste at fortsætte vores bestræbelser på at styrke børneinddragelsen og at få udbredt kendskabet til børns rettigheder endnu mere. Jeg vil også fortsætte rådets fokus på de alt for besværlige overgange mellem myndigheder og systemer på en lang række af de områder, Børnerådet har undersøgt de seneste år. Her er der for mange børn, der kommer i klemme, og det ser jeg frem til at få gjort noget ved i den kommende rådsperiode," siger Per Larsen.

Der afholdes afskeds- og tiltrædelsesreception den 22. januar 2016 i Social- og Indenrigsministeriets lokaler.

Kontakt

Presseansvarlig Anna Eistrup, tlf. 33783304, e-mail: aei@brd.dk

Kristine Korsgaard, pressemedarbejder, Social- og Inderigsministeriet: 4185 1326