Mere end hver fjerde ung har svært ved at snakke med mor eller far

15-12-2015

De fleste unge synes, det er vigtigt at bruge tid sammen med familien. Men mere end hver fjerde synes, det er svært at tale med sine forældre. Det viser en landsdækkende undersøgelse fra Børnerådet blandt 1.500 elever i 8. klasse.

Børnerådets undersøgelse tegner et billede af en generation, som rigtig gerne vil bruge tid sammen med de voksne, de bor sammen med, men 28 pct. af de unge savner tid med minimum én voksen derhjemme. Undersøgelsen viser også, at de unge, der synes, de bruger for lidt tid sammen med de voksne derhjemme, i højere grad også synes, at de voksne viser for lidt interesse for deres liv.

Læs Børnerådets Børneindblik: ’Mere end hver fjerde ung har svært ved at snakke med mor eller far'.

”Selv om man er ung er det vigtigt, at de voksne derhjemme har tid til at være sammen med en; for det går ud over relationen og nærheden, hvis tiden er for knap. Alt for mange børn og unge, efterlyser tid med de voksne. Hertil må jeg bare sige, at jeg håber snart politikerne vil interessere sig for balancen mellem familie- og arbejdsliv. For noget tyder på, den kan blive bedre,” siger Børnerådets formand Per Larsen.

Flere af de unge i undersøgelsen nævner forældrenes arbejdstid. Ronja kender selv til at have en travl forælder og ved, at tiden er værdifuld: ”Jeg synes også, at det er rigtig vigtigt at bruge tid med sin familie. Jeg har en far, der arbejder rigtig meget; han har rigtig lange arbejdsdage. Så det er ret vigtigt at bruge tid sammen med sin familie, når man ikke ser dem så meget. ”

De unge, der oftest er utilfredse med hvor meget tid, de bruger med en forælder, er dem, der bor sammen med enten deres mor eller far og en stedforælder. Derfor vil Per Larsen have mere støtte til sammenbragte familier:

”Familierne, hvor der er en stedforælder, ser ud til at kæmpe mere med at få relationerne mellem voksne og børn til at lykkes end kernefamilierne. Derfor skal de tilbydes mere støtte og rådgivning, og jeg håber, at vores undersøgelse får politikerne til at støtte initiativer i den retning.”

Undersøgelsens hovedresultater

  • 91 pct. af de unge, der bor med begge forælder, synes, det er meget eller ret vigtigt at bruge tid med deres familie. Til sammenligning synes blot 83 pct. af de unge, der lever i deleordninger, at det er meget eller ret vigtigt.
  • 27 pct. af de unge synes, det er svært eller meget svært at snakke med deres mor eller far om bekymringer. De unge synes især, det er svært at tale med deres far.
  • 23 pct. af de unge synes, de bruger for lidt tid med deres far, mens 13 pct. oplever, at de bruger for lidt tid med deres mor. 
  • 79 pct. af de unge oplever, at de voksne viser tilpas interesse for deres liv, 16 pct. synes, de viser for meget, mens 5 pct. synes, at de voksne viser for lidt interesse. 
  • 11 pct. af de unge, der bor med deres mor, synes de bruger for meget tid med morens nye partner. 14 pct. af de unge, der bor med deres far, synes de bruger for meget tid med farens nye partner.

Yderligere oplysninger
Presseansvarlig Anna Eistrup, tlf. 33783304, e-mail: aei@brd.dk

Om undersøgelsen
Børneindblikket er en del af Børnerådets undersøgelse ’Familieliv’, der stiller skarpt på, hvordan elever i 8. klasse oplever og forholder sig til familieliv, herunder emner som skilsmisse, hverdagsliv, fritidsliv og afsavn.

Analysen bygger på en spørgeskemaundersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel blandt elever i 8. klasse.

Undersøgelsen er finansieret af VELUX FONDEN.