Børnehavebørn vil hellere spille på iPad end lege med andre børn

06-04-2015

Hvad vil du helst: Spille iPad eller lege med andre børn? Når børnehavebørn får det spørgsmål, vælger to ud af tre iPad’en. Det viser en ny undersøgelse fra Børnerådet. Her fortæller børnene også, at de foretrækker at sidde alene med deres iPad.

En ny undersøgelse, som Børnerådet har gennemført i ca. 100 børnehaver i hele Danmark, sætter ord og tal på, hvor populær iPad’en er blandt de 4-6-årige. Undersøgelsen viser, at et flertal vælger iPad’en over leg med andre børn, men også at 63 pct. ville foretrække en sjov legeplads frem for iPad’en, hvis de fik valget. Begrebet iPad er valgt på baggrund af forudgående undersøgelser blandt børnene. Det viste sig at være den betegnelse for tablets, de forstod bedst, og derfor refereres der i selve undersøgelsen til iPads.

Læs Børnerådets 'Børneindblik 1/15: Børnehavebørn vil hellere spille på iPad end lege med andre børn'.

Børnerådets formand Per Larsen siger: ”Undersøgelsen bekræfter det billede, vi i forvejen har: Tablets og andre digitale medier er ekstremt populære – også blandt de yngste. Men vi kan også se, at børnene faktisk ville vælge de digitale medier fra, hvis bare vi foreslår dem en godt alternativ – som fx en sjov legeplads. Det er stof til eftertanke til forældre og pædagagoger, hvis man som voksen gerne vil støtte op om en alsidig hverdag med variation i aktiviteterne,” mener Per Larsen.

Børn sidder mest alene med iPad’en derhjemme

Undersøgelsen viser også, at mange børn foretrækker at sidde alene med iPad’en. 75 pct. svarer, at de godt kan lide at bruge iPad’en helt alene, mens 61 pct. siger, at det er sjovt at spille på iPad med andre børn. Man kan altså godt både synes, det er sjovt at spille sammen med andre, og samtidig foretrække at have iPad’en for sig selv. Børnenes svar afspejler langt hen ad vejen deres virkelighed, idet 60 pct. fortæller, at de mest sidder alene og bruger iPad’en derhjemme, mens 34 pct. fortæller, at de bruger den mest sammen med voksne. 54 pct. af børnene synes, det er rart, hvis forældrene er med til at spille.

Undersøgelsen tegner et billede af nogle både medievante og -kompetente børn, der bruger mange digitale platforme – og særligt tablets – i hverdagen. Men undersøgelsen tegner også et billede af nogle børn, der på mange måder er farvede af voksnes forståelse af, hvad en iPad er, og hvordan man bruger den. Nogle af børnene fortæller fx, at de ikke må se film eller spille hele dagen, fordi de så får ’firkantede øjne’. Nogle børn fortæller, at deres forældre siger, at de også skal huske at lege – underforstået, at brug af iPad ikke er leg – og i tråd hermed mener de fleste børn, at iPad’en ikke er legetøj. Som Philip på fem år siger: ”Jeg har prøvet en iPad mange gange. Men jeg har mest leget.”

Per Larsen opfordrer til en mere nuanceret forståelse af, hvad de digitale medier kan bruges til: ”Rigtigt mange voksne har et romantiseret forhold til leg: Børnene skal helst ud i mulden og grave efter regnorme. Men børnene i undersøgelsen har faktisk mange gode bud på, hvordan man kan lege med en tablet og bruge den til andet og mere end at spille på.” Hans råd til forældre og pædagoger er derfor, at de sammen med barnet går på opdagelse i det digitale univers: ”Der er masser af apps og funktioner, der kan stimulere til kreativitet og opfindsomhed – og også til fysiske og sociale aktiviteter. Dem skal vi udforske sammen, ligesom vi bygger Lego eller lægger et puslespil sammen. Og så skal vi være bedre til at tilbyde børnene alternative måder at lege med de digitale medier på, fx ved at de får lov til at være mere fysisk i bevægelse med tabletten.”

Undersøgelsens hovedresultater

 • 66 pct. af børnene vil hellere spille på iPad end lege sammen med nogle børn, de kender.
 • 63 pct. vil hellere lege på en sjov legeplads end spille iPad.
 • 54 pct. synes, det er rart, hvis deres forældre er med til at spille iPad.
 • 75 pct. kan godt lide at bruge iPad’en helt alene.
 • 60 pct. sidder mest alene med iPad’en derhjemme.

Børnerådets anbefalinger

 • Vær nysgerrig og udforsk sammen med dit barn de apps, barnet godt kan lide. Spørg ind til dit barns oplevelser.
 • Anerkend det barnet er optaget af – det styrker barnets selvværd, når dets interesser og handlinger anerkendes.
 • Tal med dit barn om regler for brugen af tablet – lav retningslinjer sammen med dit barn.
 • Sæt tidsgrænser, som alle overholder. Brug evt. et æggeur, der tydeligt markerer, hvor lang tid der er igen. Eller alternativt: Indfør pauser fra tabletten i form af ’læsestund’, ’spillestund’ (som ikke er digitalt), ’udetid’, m.m.
 • Find nye og sjove alternative apps  sammen med barnet – gerne apps og spil, som ansporer til fysisk bevægelse, og som kan bruges af flere på en gang.
 • Brug tabletten kreativt. Brug fx kameraet, når I udforsker haven, gården, skoven eller kælderen sammen.
 • Se på tabletten som andet og mere end en spillemaskine. Der er mange apps, der kan støtte dit barns udvikling og læring på en sjov og underholdende måde.
 • Når dit barn har en ven med hjemme, og de hellere vil spille på tablet end lege med dukker eller lego, så hjælp dem med at spille sammen, så de stadig får en oplevelse af at lege sammen.
 • Det er ikke nødvendigvis skadeligt at spille meget. Det er dog vigtigt, at dit barn har et varieret fritidsliv med forskelligt indhold af aktiviteter.

Yderligere oplysninger

Presseansvarlig Anna Eistrup, Telefon (mobil): 3378 3304
E-mail: aei@brd.dk 

Om undersøgelsen

Dette Børneindblik er skrevet på baggrund af en undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel, som blev gennemført i slutningen af 2014. Undersøgelsen består af både kvantitative og kvalitative metoder til at belyse et børneperspektiv. Læs mere om metoden sidst i Børneindblikket. Undersøgelsens resultater bliver også udgivet i en samlet rapport.

Tidligere undersøgelser i Minibørnepanelet har fokuseret på børns forventninger til skolestart, børnenes oplevelse af indemiljøet i børnehaven og deres oplevelser af regler og medbestemmelse i børnehaven. De kan læses på Børnerådets hjemmeside.