Unge har ikke kontrol over deres online-liv

08-10-2014

Næsten en tredjedel af alle unge i 7. klasse er på nettet mere end fire timer om dagen. Når de er online, er de unge alt for dårlige til at beskytte sig selv. Samtidig interesserer deres forældre sig meget lidt for de unges netliv.

I en ny undersøgelse om unges brug af medier, som Børnerådet har gennemført blandt 2.000 unge i 7. klasse, fortælle de unge, at de føler, de har kontrol over de oplysninger, de deler på nettet.

Spørger man nærmere ind til emnet, viser det sig dog, at der ikke er sammenhæng mellem deres oplevelse af kontrol og den viden, de har om, hvordan nettet fungerer. En stor gruppe unge ved ikke, at de efterlader små spor om dem selv – cookies – på nettet, som fx kan bruges til at målrette reklamer eller spore deres færden online. De ved ikke nok om, hvad der sker med deres private oplysninger på de sociale medier, og de har svært ved at gennemskue, hvornår noget er markedsføring på nettet. 

”Rigtigt mange børn og unge er i princippet på herrens mark her. De evner ikke at tage hånd om deres privatliv på en ordentlig måde, og mange af dem er faktisk også ret ligeglade med det. Men de unges færden spores og bruges, blandt andet i markedsføringsøjemed. Nettet glemmer ikke, og det skal vi sikre os, at vores børn og unge er klar over, når de nu bruger så meget af deres tid online, siger Børnerådets formand, Per Larsen.

Han er dog positivt overrasket over, at helt op til 76 pct. af de unge i undersøgelsen efterspørger mere viden om deres digitale rettigheder. 

Undersøgelsen viser også, at de unge oplever, at deres forældre ikke interesserer sig for, hvad de laver, når de er online. De unge fortæller, at de meget af tiden er alene, når de ser film og serier på nettet. De oplever også, at deres forældre sætter meget få rammer for, hvad de må se på nettet, hvilke spil de må spille, eller hvor meget de må være på computer eller tablet. 

Børnerådets formand, Per Larsen, mener, de unge bliver svigtet: ”Vi har ikke formået at klæde de unge godt nok på til at færdes trygt på nettet. Samtidig overlader forældrene dem stort set til sig selv,” siger Per Larsen og fortsætter: ”Vi ved, at mange unge oplever ubehagelige ting på nettet, og at de ved alt for lidt om, hvordan de beskytter deres privatliv. Der er derfor brug for mere og bedre rådgivning til både unge og forældre, og jeg så gerne, at Medierådet, der arbejder på området i forvejen, fik flere resurser, så vi kan hjælpe de unge bedre på vej.” 

Anne Mette Thorhauge, formand for Medierådet for Børn og Unge, siger: ”Børnerådets undersøgelse viser, at medier er en fuldt integreret del af børn og unges liv. Derfor har vi behov for en langt mere reflekteret og kritisk tilgang til medierne. Akkurat som vi før computerspillene, Facebook og Netflix tog os af vores børns dannelse til selvstændige og kritiske medborgere, har vi nu behov for at fokusere på den digitale dannelse. Jeg er derfor glad for, at kulturminister Marianne Jelved i sin børn- og ungestrategi har sat fokus på at styrke Medierådets arbejde med børn og unges mediekundskab.”

Undersøgelsens hovedresultater

  • 79 pct. føler, at de har kontrol over de oplysninger, de deler om dem selv på nettet.
  • 29 pct. er ikke opmærksomme på, at deres færden på nettet kan følges – fx via cookies.
  • 37 pct. har ikke hørt om regler for virksomheders brug af private billeder og personlige oplysninger på fx sociale medier.
  • 76 pct. efterlyser mere viden om regler, lovgivning og måder at beskytte sig selv på, når de er på nettet.
  • 92 pct. af de unge ser film/serier på nettet.
  • 72 pct. af dem, der ser film og serier på nettet, gør det sjældent eller aldrig sammen med voksne.
  • 43 pct. oplever sjældent eller aldrig, at deres forældre interesserer sig for, hvilke film, serier og tv-programmer de ser.
  • 81 pct. af de unges forældre har ikke lavet regler for, hvilke computerspil de må spille.
  • 77 pct. har ikke regler derhjemme for, hvilke film de må se.

Læs mere om undersøgelsen i Børneindblikket ’Unge har ikke kontrol over deres online-liv’ (pdf).

Yderligere oplysninger

Kontakt presse- og kommunikationschef Katrine Munch Bechgaard på tlf. (mobil): 3378 3307.

Om undersøgelsen

Børneindblikket er første del af Børnerådets undersøgelse ’Unge og medier’, der stiller skarpt på unges mediebrug.

Analysen bygger på en spørgeskemaundersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel blandt elever i 7. klasse samt opfølgende gruppeinterview med 20 børn, der nu går i 8. klasse.

Da spørgeskemaundersøgelsen blev lavet i sommeren 2014, var 41 pct. af børnene 13 år, 56 pct. var 14 år, og 3 pct. var 15 år. Vi betegner gruppen samlet set som 13-14-årige. Undersøgelsens metoder er beskrevet bagest i Børneindblikket.