Stressede forældre skælder ud og råber

15-09-2014

Mange 13-årige oplever stressede forældre, der råber og skælder ud. På trods af det synes langt de fleste, at deres forældre er gode til at være forældre.

Børnerådet har spurgt ca. 2.000 børn i 7. klasse om deres forhold til deres forældre. Undersøgelsen peger på, at stressede forældre er en del af mange børns hverdag. De fleste siger, at deres forældre er stressede en gang imellem, mens en mindre gruppe oplever, at forældrene ofte er stressede. Jo mere stressede forældrene er, desto oftere oplever børnene, at de skælder ud, og at forældrene ikke interesserer sig for dem. Børn med stressede forældre er også i generelt dårligere trivsel end andre børn. 

Undersøgelsen viser også, at blandt de børn, der bliver skældt ud, oplever hver fjerde, at forældrene råber ad dem, og 4-8 pct. oplever at blive truet, rusket eller slået. 

”Der kan være mange årsager til, at forældre er stressede. Man skal bare være meget opmærksom på, at stress kan have konsekvenser for børnene, når overskud, tolerance og nærvær daler i takt med, at stressen stiger. Vores undersøgelse viser tydeligt, at jo oftere børnene oplever, at deres forældre er stressede, jo dårligere trives de,” siger formand for Børnerådet, Per Larsen.   

Undersøgelsen viser samtidig, at langt de fleste børn synes, at deres forældre er gode forældre, og kun 1 pct. synes, at deres forældre er deciderede dårlige forældre. Men selvom børnene bredt set synes, at deres forældre er gode til at være forældre, har de også ønsker til, hvordan de kan blive endnu bedre. Mange ønsker sig mere tid sammen med forældrene – og gerne bare helt almindelig hverdagshygge og samvær. Børnene vil også gerne have, at forældrene lytter mere til dem, at de skændes mindre med hinanden, og at de skælder mindre ud. 

”Man hører tit, at nutidens børn og unge er meget kritiske og krævende. De bliver kaldt forkælede og curlingbørn. Når man ser på vores undersøgelse, tegner den et andet billede. Børnene er meget lidt kritiske over for deres forældre, og deres ønsker til forældrene er meget rimelige, synes jeg. Som forældre har man derfor et kæmpe ansvar for f.eks. at lade være med at råbe og skælde ud uden grund og til i det hele taget at opføre sig ordentligt. Og så tror jeg også, at man kan komme langt, hvis man giver sig tid til at spørge ind og lytte,”siger Per Larsen.

En mindre del af børnene synes ikke, at de voksne derhjemme er gode til at være forældre. Det er særligt de børn, der får meget skældud, oplever stressede forældre og generelt trives dårligt.

Undersøgelsens hovedresultater

  • 92 pct. synes, at de voksne derhjemme er gode til at være forældre.
  • 82 pct. oplever en gang imellem stressede forældre. 8 pct. synes ofte, at de voksne er stressede.
  • 29 pct. vil gerne være mere sammen med deres forældre.
  • 15 pct. mener, at de voksne derhjemme ville være bedre forældre, hvis de skændtes mindre med hinanden.
  • Jo mere stressede børnene oplever deres forældre, desto oftere bliver de skældt ud, og desto dårligere er deres trivsel generelt.

Læs mere om undersøgelsen i ’Børneindblik: Stressede forældre skælder ud og råber’ (pdf).

Yderligere oplysninger

Presseansvarlig Anna Eistrup, tlf. 33783304, e-mail: aei@brd.dk

Om selve undersøgselsen

Børneindblikket er sjette del af Børnerådets undersøgelse ’Portræt af 7. klasse’. I efteråret 2014 afsluttes undersøgelsen med en rapport, der tegner et samlet portræt af 7. klasse i Danmark 2014.

Analysen bygger på en spørgeskemaundersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel samt opfølgende gruppeinterview med 15 børn, der nu går i 8. klasse.

Da spørgeskemaundersøgelsen blev lavet i efteråret 2013, var 81 pct. af børnene 13 år, 7 pct. var 12 år, og 12 pct. var 14 år. Vi betegner gruppen samlet set som 13-årige. Undersøgelsens metoder er beskrevet bagerst i Børneindblik.